Savjet HNB-a: alternative upravljanje preuzima većinski udjel u Vaba banci

Objavljeno: 12.12.2012.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, kao i tromjesečno izvješće o stanju u bankovnom sustavu, usvojio projekciju monetarne politike i financijski plan Hrvatske narodne banke za 2013. godinu, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Savjet HNB-a dao je suglasnost nadzornim odborima nekoliko banaka na imenovanja predsjednika ili članova uprava: predsjednik uprave Banke splitsko-dalmatinske d.d., Split, ostaje Ante Blažević, a za predsjednika uprave Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, ponovno će biti imenovan Petar Radaković. Ivo Šinko ostaje predsjednik uprave Jadranske banke d.d. Šibenik, a Marija Trlaja i Mirko Goreta članovi uprave te banke. Suglasnost da ponovno bude imenovan predsjednikom uprave PBZ stambene štedionice d.d. Zagreb dobio je Mirko Brozović, a članom uprave iste štedionice Branimir Čosić. U Volksbanci d.d. Zagreb član uprave postaje Dubravko-Ante Mlikotić.

Na današnjoj je sjednici odobren i zahtjev društva Alternative upravljanje d.o.o., Zagreb, za stjecanje više od 50 posto udjela u temeljnom kapitalu Vaba d.d. banke Varaždin.