Anketa o financijama i potrošnji kućanstava

Objavljeno: 1.9.2020.

Početkom rujna 2020. Hrvatska narodna banka započinje s provedbom Ankete o financijama i potrošnji kućanstava, pri čemu će terensko istraživanje obaviti Ipsos d.o.o., agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja.

Anketa o financijama i potrošnji kućanstava (AFPK) znanstvena je anketa o financijama i potrošnji kućanstava i dio je projekta koji se svake tri godine provodi u zemljama europodručja i nekim drugim zemljama Europske unije. Harmonizirano provođenje ovog istraživanja pokrenuto je na inicijativu Europske središnje banke koja je ujedno osigurala metodološku konzistentnost ankete i koordinaciju za njezinu provedbu. Prvi val istraživanja ostvaren je u razdoblju od 2009. do 2011., a drugi val proveden je u 2013./2014. godini u većini zemalja europodručja. Hrvatska narodna banka uključila se u ovaj projekt tijekom trećeg vala istraživanja koje se odvijalo tijekom 2017. i 2018., a sudjelovat će i u četvrtom valu statističkog istraživanja koje će se odvijati tijekom 2020. i 2021. godine.

Rezultati dosad provedenih anketa objavljeni su na zbirnoj osnovi, pojedinačno po državama i ukupno za europodručje na internetskoj stranici Europske središnje banke.

Anketiranjem u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 7. rujna 2020. do 31. siječnja 2021. planiraju se obuhvatiti oko četiri tisuće kućanstava. Ta su kućanstva nasumično odabrana znanstvenim postupkom iz baze podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Državnog zavoda za statistiku. Ovakav izbor anketnog uzorka omogućuje da se na temelju podataka za relativno malen broj kućanstava razmjerno pouzdano procijene financije i potrošnja kućanstava na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Sudjelovanje kućanstava u anketi dobrovoljno je, a suradnja svakoga pojedinoga kućanstva vrlo je važna za stvaranje ispravne slike o financijskom životu kućanstava u Hrvatskoj te posredno i cjelovite slike o financijskom životu kućanstava u Europskoj uniji.

Sam upitnik sadržava dio koji se odnosi na kućanstvo kao cjelinu i dio koji se odnosi na njegove članove pojedinačno. Individualna pitanja za članove kućanstva starije od 16 godina obuhvaćaju demografske podatke, podatke o zaposlenosti, mirovinskim planovima i policama životnog osiguranja te dohotku. Pitanja koja se postavljaju na razini kućanstva odnose se na realnu imovinu i njezino financiranje, kreditne i druge obveze, samozapošljavanje, financijsku imovinu, međugeneracijske transfere te poklone i potrošnju. U ovom valu ankete dodan je i poseban skup pitanja vezan uz utjecaj pandemije izazvane bolešću COVID-19 na financije kućanstva. Kao pomoć u odgovaranju na pitanja, ispitanici se mogu koristiti izvodima i drugim informacijama primljenim od banaka, osiguravajućih društava, poslodavaca i drugih subjekata.

Pri provođenju intervjua koristi se metoda CAPI (engl. Computer Assisted Personal Interview), što znači da anketar izravno komunicira s ispitanikom (dolaskom u kućanstvo ili na daljinu putem odabrane videoplatforme) i odgovore bilježi u prijenosno računalo. Predstavnici agencije Ipsos d.o.o. koji će provoditi anketu svoj će identitet dokazati iskaznicom tvrtke i pismom guvernera HNB-a.

Individualni odgovori na pitanja u ovom intervjuu smatraju se strogo povjerljivima prema Zakonu o službenoj statistici te su zaštićeni nizom tehničkih i organizacijskih mjera, među kojima i mjerom otklanjanja podataka koji dovode do izravne identifikacije pojedinoga kućanstva ili člana kućanstva – sudionika ankete (poput adrese ili prezimena) u vrlo kratkom roku po završetku terenskog dijela istraživanja. Informacije prikupljene anketom bit će upotrijebljene isključivo u statističke i istraživačke svrhe i objavljene na agregiranoj (skupnoj) osnovi koja onemogućuje otkrivanje povjerljivih osobnih podataka.

Podaci iz Ankete o financijama i potrošnji kućanstava poslužit će kao dopuna podacima iz nacionalnih računa, odnosno podržat će analize HNB-a za potrebe provođenja monetarne politike i očuvanja financijske stabilnosti zemlje. Rezultati istraživanja bit će vrlo korisni i za dobivanje preciznije financijske i socijalne slike hrvatskog društva.