Anketa pouzdanja potrošača u Hrvatskoj

Objavljeno: 2.2.2006.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 17
Autor Maja Bukovšak
Datum Siječanj 2006.
JEL C10, D12, E20
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

anketa pouzdanja potrošaća

Ovaj je rad prikaz ankete pouzdanja potrošača čije je provođenje započelo u travnju 1999. godine na inicijativu Hrvatske narodne banke i uz tehničku pomoć Europske komisije. Nakon kratkog prikaza mogućih upotreba različitih anketa pouzdanja i svjetskih iskustava, detaljno je opisana metodologija provođenja ankete pouzdanja potrošača u Hrvatskoj i kvantifikacije njezinih rezultata. Analiza povezanosti rezultata ankete pouzdanja potrošača, provođene u Hrvatskoj od travnja 1999. do srpnja 2005. godine, s realnim kretanjima pokazala je da je indeks pouzdanja potrošača dobiven istraživanjem koje se provodi u prvom mjesecu referentnog tromjesečja najbolje usklađen s promjenama BDP-a i osobne potrošnje u tom tromjesečju. S obzirom na to da je relativno brzo moguće prikupiti i obraditi podatke, rezultati ankete pouzdanja potrošača mogu pomoći i u ranijoj ocjeni realnih kretanja, koja može prethoditi objavi službenih podataka Državnog zavoda za statistiku i do pet mjeseci.