Broj transakcija platnim karticama u posljednjih pet godina prosječno godišnje rastao za 8,1%

Objavljeno: 21.7.2021.

Broj transakcija platnim karticama u posljednjih pet godina prosječno godišnje rastao za 8,1%, a vrijednost transakcija za 6,7%, navodi se u redovnoj publikaciji HNB-a Platne kartice i kartične transakcije 2020.

Međutim, i na kartičnom tržištu posljednjih godina dolazi do znatnih promjena zasnovanih na tehnologijama i funkcionalnostima. Jedna je od tih promjena i porast broja izdanih beskontaktnih platnih kartica. Tako je u Hrvatskoj u 2020. u odnosu na 2019. zabilježen značajan porast broja izdanih beskontaktnih platnih kartica od čak 59,47%, odnosno na dan 31. prosinca 2020. na tržištu RH bilo je izdano 5.670.596 beskontaktnih platnih kartica ili oko 65% ukupno izdanih platnih kartica.

Navedenom povećanju broja beskontaktnih platnih kartica zasigurno je pridonijela i raširena infrastruktura koja omogućuje iniciranje beskontaktnih plaćanja. Primjer za to jest podatak da je od ukupnog broja aktivnih EFTPOS uređaja u RH njih gotovo 80% omogućavalo
iniciranje beskontaktnih plaćanja imateljima beskontaktnih platnih kartica. Istodobno, prvi beskontaktni bankomati uvedeni su još u ožujku 2017. , kad ih je bilo 111, a na dan 31 prosinca 2020. evidentirano ih je već 1 112, što čini 22% ukupnog broja svih bankomata u RH.

Kada govorimo o kartičnim transakcijama u 2020., ne možemo izbjeći ne spomenuti i pandemiju COVID-19 koja je između ostalog utjecala i na promjene navika korisnika platnih usluga pri plaćanju. Tako je u 2020. primjetno povećanje broja i vrijednosti transakcija platnim karticama na internetu. S druge strane, pandemija je ostavila traga i na turističkoj sezoni, što je vidljivo i iz manje potrošnje s inozemnim platnim karticama u RH. Također, kao posljedica kontinuiranog rasta kartičnih plaćanja i sve brojnijih alternativnih metoda plaćanja koje se zasnivaju na kartičnim tehnologijama, u nekoliko posljednjih godina primijećen je trend laganoga, ali konstantnog porasta udjela kartičnih plaćanja u odnosu na plaćanja gotovim novcem.

Pregled nekih od osnovnih statističkih informacija iz publikacije:

  • na dan 31. prosinca 2020. u RH ukupno je evidentirano 107.654 EFTPOS uređaja i 4.894 bankomata;
  • broj EFTPOS uređaji s beskontaktnom funkcijom nastavlja trend porasta od 2014. godine kada je na dan 31. prosinca 2014. ukupno evidentirano njih 17.851, a na dan 31. prosinca 2020. njih 83.204 što čini 77% ukupnog broja EFTPOS uređaja
  • 85% građana RH ima barem jednu platnu karticu
  • 56% građana RH ima samo debitne platne kartice
  • na dan 31. prosinca 2020. u RH ukupno je evidentirano 8.780.256 platnih kartica od koji se prosječno mjesečno koristi njih 54%;
  • u 2020. godini u odnosu na 2019. zabilježen je značajan porast broja izdanih platnih kartica s mogućnošću beskontaktnog plaćanja od čak 59,47%. Na dan 31. prosinca 2020. na tržištu RH bilo je izdano 5.670.596 platnih kartica s mogućnošću beskontaktnog plaćanja što predstavlja 65% ukupnog broja izdanih platnih kartica;
  • u 2020. godini ukupno je karticama izdanim u RH izvršeno 526,15 milijuna nacionalnih i međunarodnih kartičnih platnih transakcija s ukupnom vrijednosti od 178.154,15 milijuna kuna. Broj ukupnih kartičnih platnih transakcija u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu povećao se za 1.2%, a njihova vrijednost za 0,9%.;
  • po jednoj korištenoj platnoj kartici izdanoj u RH u 2020. prosječno je mjesečno izvršeno 9,08 kartičnih platnih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 3.072,96 kuna;
  • u 2020. godini ukupno je izvršeno 493,07 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama s ukupnom vrijednosti od 179.904,39 milijuna kuna. Ukupan broj transakcija prihvata u 2020. u odnosu na 2019. godinu smanjio se za 3,9%, a vrijednost za 7,7%.;
  • u 2020. godini ukupno je evidentirano 33,85 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama inozemnih izdavatelja s ukupnom vrijednosti od 16.250,46 milijuna kuna. Ukupan broj transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama inozemnih izdavatelja u 2020. godini u odnosu na 2019. smanjio se za 47%, a ukupna vrijednost za 51%.