Dopunjene odluke iz deviznog poslovanja

Objavljeno: 8.12.2004.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici, održanoj pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, usvojio izmjene i dopune triju odluka iz područja deviznog poslovanja i suglasio se s imenovanjem predsjednika i članova uprave u tri banke.

Dopunama Odluke o postupku vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata predviđena je obveza banaka da najkasnije do 1.listopada 2007. godine usklade konstrukciju deviznih računa na način kako je to prethodno regulirano za kunske račune, što je i preduvjet za primjenu "multivalutnih računa" i za uključivanje u platni sustav Europske unije. Na isti način dopunjena je i Odluka o uvjetima i načinu vođenja računa nerezidenata. Izmjenom Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom rok za primjenu te odluke pomaknut je s 1.siječnja na 1. listopada 2005. kako bi se pobližom razradom provedbenih uputa olakšalo provođenje daljnje liberalizacije deviznog poslovanja i bankama ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu s informatičkih sustava novim propisima.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. Karlovac da predsjednica uprave te banke bude Sanda Cvitešić, a članovi uprave Mirjana Trpčić-Reškovac i Stjepan Poljak. Prethodnu suglasnost dobio je i nadzorni odbor Štedbanke d.d. Zagreb za imenovanje Ante Babića predsjednikom, a Josipa Ševerdije i Zdravka Zrinušića članovima uprave te banke, kao i nadzorni odbor Banke Sonica d.d. Zagreb za imenovanje Gorana Matanovića članom uprave te banke.