Državnom proračunu 318 milijuna kuna

Objavljeno: 14.4.2010.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, te usvojio godišnja izvješća o prošlogodišnjem djelovanju i financijskom poslovanju HNB-a. Unatoč složenim uvjetima financijske krize i pada kamata na svjetskom tržištu, te promjena u strukturi međunarodnih pričuva kojima upravlja u korist sigurnijih ali manje unosnih oblika ulaganja, središnja banka uspjela je u prošloj godini ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu nešto većem od 552 milijuna kuna. Od toga će 318 milijuna kuna biti uplaćeno u državni proračun, a ostatak ulazi u opće pričuve HNB-a.

Sukladno važećoj zakonskoj proceduri, Savjet HNB-a izdao je suglasnost Republici Austriji za neizravno stjecanje 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, koje je rezultat prethodnog preuzimanja vlasništva nad matičnom bankom Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se i s odlukom nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, da za člana uprave te banke imenuje Branu Golubića, kao i s odlukom nadzornog odbora Prve stambene štedionice d.d., Zagreb, da članica njene uprave bude Katarina Šobat.

Numizmatičari će svoje kolekcije moći nadopuniti s nekoliko novih prigodnih izdanja kovanog novca, što ih je HNB pripremio u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom, kojemu je povjerena i prodaja. Od 26. travnja u prodaji će biti prigodni kovani srebrni novac "2010. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi" (nominalno 150 kuna, prodajna cijena 220 kuna uvećana za PDV), izdan u 7500 komada, zatim prigodni zlatni kovani novac "200. obljetnica rođenja Louisa Braillea" (nominalna oznaka 10 kuna, prodajna cijena 220,00 kuna uvećana za PDV), izdan u 5000 komada. HNB će također izdati prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna "Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj , Zagreb 2010.", u količini od 20.000 komada, koji će ući u optjecaj 12. svibnja, uoči početka tog značajnog međunarodnog financijskog skupa.