Dug opće države u prosincu 2022. smanjen na 68,4% BDP-a

Objavljeno: 21.4.2023.

Udio duga opće države u BDP-u na kraju 2022. godine iznosio je 68,4%, što je smanjenje od 10 postotnih bodova u odnosu na kraj prethodne godine, čime se nastavlja trend pada udjela duga opće države u BDP-u započet u drugom tromjesečju 2021. Na kraju 2022. udio duga opće države u BDP-u bilježi svoju najnižu vrijednost još od kraja 2012., navodi se u novom Statističkom priopćenju o dugu opće države.

Ukupan konsolidirani dug svih podsektora opće države na kraju prosinca 2022. iznosio je 46,1 milijardu eura, pa je u odnosu na kraj 2021. ostvaren rast od 0,5 milijardi eura (ili 0,1%).