Financijska nepismenost može nas skupo stajati

Objavljeno: 27.3.2019.
Financijska nepismenost može nas skupo stajati

Polako se iscrpljuju potencijali regulatora i javnih tijela da u sklopu regulacije nastoje predvidjeti kako bi potrošači mogli biti dovedeni u neku neugodnu situaciju s obzirom na njihove odluke jer je u tom smislu posljednjih godina puno učinjeno. Stoga mislim da je komponenta osobne odgovornosti u pitanjima koja su povezana s osobnim financijama jako značajna i drago mi je da se to pitanje afirmira, rekao je viceguverner Hrvatske narodne banke Bojan Fras u panel-raspravi održanoj 25. ožujka o. g. u prigodi predstavljanja knjige "Financijska pismenost i odgovorna potrošnja u svakodnevnom životu" autorica Dajane Barbić i Andree Lučić, docentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Istaknuo je da HNB ulaže znatne napore u vezi s financijskom pismenošću te se u proteklih pet godina intenziviralo jačanje raznih modula financijske edukacije za učenike, studente i profesore srednjih škola. Osim regulatornih procesa te informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima se redovito bavimo, volio bih skrenuti pozornost na dva alata HNB-a – usporedne tablice kreditnih uvjeta i bankovnih naknada – koje zbog lake dostupnosti u obliku mobilnih aplikacija pomažu potrošačima da budu u prilici donositi informirano i odgovorno financijske odluke, naglasio je viceguverner Fras.

Roman Šubić, viceguverner HNB-a i docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, podsjetio je na znanstveno istraživanje razine financijske pismenosti iz 2018. provedeno među 1700 studenata sa sedam hrvatskih sveučilišta, koje je pokazalo da je financijska pismenost mladih na vrlo niskim razinama: više od 70 posto studenata u Hrvatskoj rijetko se ili gotovo nikada ne informira o temama vezanima uz financije, a 62 posto ih ne zna ni što pojam financijske pismenosti znači. Stoga smatra da trebamo unaprijediti razinu financijske pismenosti u društvu krenuvši od obitelji pa kroz obrazovni sustav, koji bi trebao u kurikule uvesti programe financijskog opismenjavanja. Mislim da je dužnost i potreba svih nas da na tom području ulažemo što više truda jer nas u protivnom financijska nepismenost može i najviše stajati, naglasio je viceguverner Šubić.

U panel-raspravi sudjelovali su i Ante Žigman (predsjednik Upravnog vijeća Hanfe), Dijana Bojčeta Markoja (direktorica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava) te Damir Grbavac (predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog društva).