Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2022.

Objavljeno: 11.7.2023.
Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2022.

Hrvatska naroda banka objavila je danas Godišnje izvješće za 2022. i, u skladu s uobičajenom praksom, uputila ga zastupnicima u Hrvatskom saboru. Godišnje izvješće za 2022. opisuje aktivnosti Hrvatske narodne banke i uključuje informacije o pripremama za zamjenu hrvatske kune eurom, o makroekonomskim kretanjima, provedbi monetarne politike, upravljanju međunarodnim pričuvama RH i obavljanju ostalih zadaća iz djelokruga HNB-a te o poslovanju kreditnih institucija. Godišnje izvješće HNB-a obuhvaća i godišnje financijske izvještaje HNB-a, a ove je godine prvi put uključeno i Klimatsko izvješće. Brojne aktivnosti HNB-a u 2022. bile su povezane s pripremama za zamjenu hrvatske kune eurom. Uspješno okončanje postupka uvođenja eura u najkraćem mogućem roku iznimno je postignuće, a posebice kada se uzme u obzir da je u ključnim fazama postupka Hrvatsku pogodilo nekoliko snažnih šokova – pandemijska kriza, razorni potresi i globalna inflacija – koji su bili velik izazov za hrvatsko gospodarstvo i nositelje ekonomske politike. U Izvješću se stoga posebna pozornost posvećuje analizi rasta inflacije i mjerama za njezino smanjivanje te utjecaju rasta kamatnih stopa na trošak zaduživanja kućanstava. Prosječna inflacija u Hrvatskoj mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena snažno se povećala, s 2,7% u 2021. na 10,7% u 2022., i tako dosegla najvišu razinu u posljednjih 28 godina. Međutim, podaci pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj niža nego u državama članicama EU-a koje nisu u europodručju te da su kamatne stope za građane i poduzeća manje, a uvjeti financiranja povoljniji.

U Izvješću se, među ostalim, analizira stanje u bankovnom sustavu, promjene u statističkim istraživanjima HNB-a nastavno na uvođenje eura, a posebna je pozornost posvećena zaštiti potrošača, u okviru koje se nad­zire i utvrđuje poštuju li institucije kojima HNB izdaje odobrenje za rad važeće zakonske i druge odredbe o zaštiti potrošača te primjenjuju li dobre poslovne prak­se i osiguravaju da se potrošačima jasno pružaju točne i aktualne informacije.

Uvođenje eura bilo je glavni predmet komunikacije Hrvatske narodne banke tije­kom 2022., a HNB je uz Vladu Republike Hrvatske provodio nacionalnu infor­mativnu kampanju o zamjeni kune eurom. Glavni cilj kampanje bio je prenijeti građanima sve važne informacije o procesu konverzije. Rezultati istraživanja o rezultatima kampanje pokazali su da je 90% građana – nakon drugog vala kampanje – svoju razinu informiranosti ocijenilo kao dobru, jako dobru ili izvrsnu, a u rujnu 2022., prije provođenja kampanje, ta je ocjena bili na razini od 81,5%.

Hrvatska narodna banka nastavila je tijekom 2022. godine u Centru za posjetitelje educirati zainteresirane grupe građana, ponajviše mlade, o temama iz svojeg djelokruga, nastojeći time pridonijeti jačanju opće eko­nomske pismenosti. Interes za edukacije u organizaciji Centra za posjetitelje HNB-a bio je 2022. izrazito velik: imale su ukupno 8424 sudionika, što je gotovo dvostruko više nego u dotad rekordnoj, pretpandemijskoj 2019. godini.

HNB je nastavio uključivati okolišne rizike i brigu o okolišnoj održivosti u različita područja djelovanja, pri čemu je težište tog rada tijekom 2022. bilo na supervizorskim aktivnostima i dijalogu s kreditnim institucijama. U Godišnje izvješće za 2022. prvi je put uključeno i Klimatsko izvješće, koje sadržava informacije o klimatskim pokazateljima i klimatskim ciljevima za nemonetarnu imovinu Hrvatske narodne banke te koje je temelj za praćenje napretka u ostvarivanju klimatskih ciljeva tog portfelja u nadolazećim godinama.   

Naposljetku, u Godišnjem izvješću govorimo i o politici upravljanja ljudskim resursima u HNB-u, koji nastoji privući, angažirati, razvijati i zadržati stručnjake različitih profila koji će svojim profesionalnim pristupom poslu, znanjima, vještinama i sposobnostima te visokom razinom predanosti i učinkovitosti pridonijeti ostvarivanju poslovnih ciljeva organizacijske jedinice u kojoj su zaposleni, odnosno HNB-a u cjelini.