Savjet HNB-a: HNB i 2013. uspješno ostvarivao svoje zadaće

Objavljeno: 14.5.2014.

Savjet Hrvatske narodne banke danas je razmatrao najnovija novčana i gospodarska kretanja i usvojio je izvješće o djelovanju i rezultatima središnje banke za prošlu godinu, koje će biti upućeno Hrvatskom saboru.

U raspravi o godišnjem izvješću za 2013. istaknuto je da je, u nimalo povoljnom gospodarskom okruženju, Hrvatska narodna banka i u prošloj godini uspješno ostvarivala svoje zakonske zadaće, kako u monetarnoj politici tako i u superviziji banaka. Očuvana je stabilnost cijena, kao i tečaja, i to uz porast međunarodnih pričuva. Nastavljena je politika visoke likvidnosti u bankovnom sustavu, što je rezultiralo nižim kamatnim stopama, te olakšavalo i državi zaduživanje na domaćem tržištu. Bankovni sustav ostao je stabilan, uz visoku stopu adekvatnosti kapitala i politiku rezervacija koja jača njegovu otpornost i u slučaju eventualnih većih šokova. Hrvatska središnja banka aktivno je uključena i u djelovanje Europskog sustava središnjih banaka, te angažirano sudjeluje i u projektu izgradnje europske bankovne unije.

Tijekom prvog ovogodišnjeg tromjesečja zabilježen je oporavak gospodarske aktivnosti na tromjesečnoj razini: rast fizičkog obujma industrijske proizvodnje (3,4% u odnosu na prethodno tromjesečje), jačanje robne razmjene s inozemstvom (porast uvoza za 5,8% i izvoza za 2,8%), te blagi porast prometa u trgovini na malo (1%), no građevinarstvo i dalje iskazuje smanjivanje fizičkog obujma radova. Ovakva kretanja praćena su blagim porastom potrošačkih cijena u ožujku (0,5 %), dok je godišnja stopa inflacije iznosila -0,4%. Tečaj kune prema euru ostao je stabilan, s tim da je tijekom prvog tromjesečja ostvarena blaga deprecijacija kune prema euru, a u travnju su ojačali sezonski aprecijacijski pritisci.

HNB nastavlja održavati visoku likvidnost u monetarnom sustavu, čemu pridonosi i otkup obveznih blagajničkih zapisa HNB-a, kojim središnja banka potiče rast plasmana poduzećima (od prosinca 2013. do kraja travnja 2014. otkup je iznosio 0,6 milijardi kuna). Isključi li se utjecaj tečaja, plasmani privatnim poduzećima porasli su u prvom tromjesečju za 1,2 milijarde, a državnima su smanjeni za 0,8 milijardi kuna. Na godišnjoj razini, ukupni plasmani kreditnih institucija (isključujući državu) bili su krajem ožujka za 0,6% manji nego prije godinu dana, s tim da su plasmani poduzećima porasli za 1,5% a plasmani stanovništvu smanjeni za 1,4%. Nakon godinu dana kontinuiranog smanjivanja, u ožujku je došlo do povećanja plasmana stanovništvu (za 0,3 milijarde ili 0,2%), no jedan mjesec još ne može biti potvrda da je došlo do zaokreta u dosadašnjem trendu razduživanja stanovništva.

Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Primorske banke d.d., Rijeka, da produži mandat Anti Pekiću kao predsjedniku i Goranki Šmer kao članici uprave ove kreditne institucije, kao i s produženjem mandata Darku Kosovcu na mjestu člana uprave Banke Kovanica d.d., Varaždin.

U povodu 20. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske središnja banka izdaje komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna, koji će biti pušten u prodaju 29. svibnja ove godine, u prikladnoj mapi i tiraži do 40.000 komada. Ova obljetnica bit će obilježena i puštanjem u optjecaj novčanice od 20 kuna s oznakom izdanja 30. svibnja 2014.