HNB i Hanfa s njemačkim i nizozemskim partnerima završile Twinning projekt u Crnoj Gori

Objavljeno: 7.7.2020.
HNB i Hanfa s njemačkim i nizozemskim partnerima završile Twinning projekt u Crnoj Gori

"Projekt zbog kojeg smo se danas svi ovdje okupili jedno je od mnogih nastojanja koja Crnu Goru približavaju članstvu u EU-u, a provedene aktivnosti bile su u skladu s preporukama Europske unije. Dobar primjer je novi Zakon o kreditnim institucijama, koji je zajedno s nekoliko podzakonskih akata usklađen s relevantnim direktivama i propisima EU-a kao rezultat uspješne suradnje stručnjaka iz središnjih banaka Hrvatske i Crne Gore", rekao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na završnoj konferenciji Twinning projekta "Podrška regulativi financijskih usluga" za financijski sektor u Crnoj Gori 7. srpnja u Podgorici. Osvrnuvši se na postignuća ostvarena tijekom projekta, guverner Vujčić istaknuo je važnost osiguranja provedbe financijskih usluga u skladu s najboljom praksom Europske unije. Podsjetio je kako je hrvatska vlada u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a početkom svibnja ove godine organizirala sastanak na vrhu čelnika država i vlada EU-a te zapadnog Balkana, na kojemu su čelnici EU-a potvrdili svoju potporu europskoj perspektivi zapadnog Balkana.

Svrha ovog projekta bilo je daljnje usklađivanje zakonodavstva o financijskim uslugama s pravnom stečevinom Unije i jačanje regulatornih i nadzornih kapaciteta institucija korisnica. Projekt je obuhvatio cjelokupni financijski sustav Crne Gore, a za te potrebe oformljen je konzorcij središnjih banaka Njemačke, Hrvatske i Nizozemske te agencija za nadzor financijskih usluga Njemačke i Hrvatske (BAFIN i Hanfa). Projekt je financirala Europska unija s 1.410.000 eura, trajao je od travnja 2018. do srpnja 2020., a institucije korisnice bile su Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za tržište kapitala. Stručnjaci Hrvatske narodne banke bili su angažirani na području daljnjeg usklađivanja regulatornog okvira za bankovni sektor s pravnom stečevinom EU-a te jačanju administrativnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore u aktivnostima povezanima s financijskom stabilnošću. Vrijedi istaknuti kako su hrvatski stručnjaci, u terminima tzv. ekspert-dana, odradili približno čak 60% aktivnosti projekta. Također, ovo je prvi twinning projekt u kojemu je Republika Hrvatska imala tzv. dugoročnog twinning savjetnika, stručnjaka koji je tijekom projekta radio u Podgorici na cjelokupnoj koordinaciji projektnih aktivnosti.

Ovo je treći završeni projekt tehničke suradnje u kojemu su sudjelovali stručnjaci HNB-a, a koji se financirao sredstvima Europske unije. Twinning Light projekt "Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv krivotvorenja eura" za Republiku Sjevernu Makedoniju vodila je njemačka središnja banka, a završio je u lipnju 2019. godine. Twinning projekt "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije u procesu pridruživanja EU-u" trajao je od rujna 2018. do ožujka 2020., a u njegovoj provedbi sudjelovao je konzorcij središnjih banaka Njemačke, Hrvatske i Rumunjske. Također, u dio projekta iz područja osiguranja bila je uključena i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Osim navedenih projekata Hrvatska narodna banka sudjeluje u još jednom tekućem twinning projektu kao članica konzorcija te u jednom regionalnom programu. Twinning projekt za Narodnu banku Republike Sjeverne Makedonije "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije u procesu pridruživanja Europskom sustavu središnjih banaka" traje od rujna 2019. do ožujka 2021., a u konzorcij su uključene središnje banke Njemačke i Hrvatske. I u ovom projektu u svojstvu dugoročnog twinning savjetnika angažiran je stručnjak iz Hrvatske narodne banke.

Stručnjaci Hrvatske narodne banke, zajedno s 20 središnjih banaka ESSB-a i pod vodstvom njemačke središnje banke, sudjeluju i u regionalnom "Programu za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana u kontekstu njihova uključivanja u ESSB", koji traje od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine.