HNB je donio odluku o povećanju stope protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala s trenutačno najavljenih 0,5% na 1%, s početkom primjene 31. prosinca 2023.

Objavljeno: 19.12.2022.

S obzirom na nastavak uzlazne faze financijskog ciklusa i s njim povezani rast cikličkih sistemskih rizika, odluka o povećanju stope donesena je kako bi se pravodobnim izdvajanjem dodatnoga kapitala ojačala otpornost banaka u slučaju materijalizacije nepovoljnih ekonomskih i financijskih scenarija.

Budući da se pogoršanje gospodarskih izgleda nije počelo odražavati na profitabilnost ni na kapitaliziranost kreditnih institucija, koje na razini cijelog sustava održavaju znatne viškove kapitala, povećani kapitalni zahtjevi ne bi trebali nepovoljno utjecati na trošak i dostupnost bankovnoga kreditiranja.

HNB će u ulozi nadležnoga makrobonitetnog tijela nastaviti redovito pratiti gospodarska i financijska kretanja i daljnju evoluciju sistemskih rizika, kako bi po potrebi pravodobno prilagodio ovu ili eventualno primijenio druge mjere makrobonitetne politike iz svoje nadležnosti.