Savjet HNB-a: HNB nastavlja voditi ekspanzivnu monetarnu politiku

Objavljeno: 8.11.2017.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentne gospodarske i novčane pokazatelje, usvojio Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2017. koja će biti upućena Hrvatskom saboru te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U trećem tromjesečju 2017. nastavila su se povoljna gospodarska kretanja, a dostupni podaci upućuju na intenziviranje realnog rasta. Istovremeno, povoljna kretanja na tržištu rada su oslabila. Potrošačke su cijene u rujnu porasle za 1,5% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a najveći doprinos tome dao je sezonski rast cijena odjeće i obuće te cijena električne energije (zbog povećanja naknade za obnovljive izvore energije). Ukupna godišnja inflacija ubrzala se s 1,0% u kolovozu na 1,4% u rujnu, čemu su pridonijele sve glavne komponente indeksa potrošačkih cijena, a najviše cijene energije. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku koja je od rujna podržana i uvođenjem mogućnosti upravljanja kolateralom putem skupa prihvatljive imovine za sve kreditne operacije HNB-a. Tijekom rujna nastavilo se jačanje kreditiranja stanovništva, posebice u domaćoj valuti, dok je rast plasmana poduzećima blago usporio na godišnjoj razini. Neto inozemni dug domaćih sektora se tijekom srpnja i kolovoza zamjetno smanjio, čemu je najviše pridonijelo daljnje poboljšanje inozemne pozicije kreditnih institucija. U drugom je tromjesečju ostvaren višak proračuna opće države, iako nešto niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a gotovinski podaci Ministarstva financija upućuju na povoljna kretanja i na početku trećeg tromjesečja.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a donio je Odluku o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete. Odlukom je omogućeno da cijene svih izdanja prigodnog zlatnog i srebrnog kovanog novca i numizmatičkih kompleta budu objavljene u okviru jednog dokumenta tj. cjenika koji donosi guverner HNB-a.

Također, Savjet HNB-a odobrio je odluke nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija o imenovanjima članova uprava: u Imex banci d.d., Split i u sljedećem mandatu predsjednik uprave bit će Denis Čivgin, a član uprave Hrvoje Glogolja, u OTP banci d.d., Zadar član uprave i dalje će biti Zorislav Vidović, dok u Veneto banci d.d., Zagreb, predsjednica uprave postaje Dajana Kobeščak, a članica uprave Kitica Mioč. Raiffeisen stambena štedionica d.d., Zagreb dobila je suglasnost da se za predsjednika uprave imenuje Tomislav Matić.