HNB se obraća Visokom upravnom sudu zbog povjerljivih podataka u tijeku konverzije kredita u švicarskim francima

Objavljeno: 1.8.2016.

Hrvatska narodna banka zaprimila je 18. srpnja 2016. rješenje povjerenice za informiranje u kojemu je zatražena dostava podataka, odnosno odgovori na pitanja u vezi s konverzijom kredita u švicarskim francima, a koje je Udruga Franak uputila HNB-u 19. siječnja ove godine. Na dva od ukupno pet pitanja HNB je odgovorio neposredno Udruzi Franak u veljači ove godine (bez posredovanja povjerenice), dok je za preostala tri pitanja nakon provedenog testa razmjernosti i javnog interesa ocijenio da bi odgovorom, odnosno pružanjem traženih informacija otkrio podatke koji su zakonom zaštićena tajna, odnosno za koje je, prema odredbama triju važećih zakona, propisana zaštita povjerljivosti (članak 206. Zakona o kreditnim institucijama; članak 23. stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju, članak 53. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci).

Zbog toga je u ovom konkretnom slučaju, a nakon zaprimljenog rješenja povjerenice, HNB odlučio iskoristiti svoje zakonsko pravo i zatražiti od Visokoga upravnog suda da ispita odluku povjerenice, i to posebno uzimajući u obzir da navedena tri zakona nalažu HNB-u dužnost čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. 

Također, važno je naglasiti da je HNB, a zbog interesa javnosti, tijekom postupka konverzije obavještavao javnost putem priopćenja o svojim postupanjima koja su bila usmjerena na ispunjavanje HNB-ove ovlasti kontrole zakonitosti procesa konverzije. Dodatno, u lipnju ove godine, u Polugodišnjoj informaciji o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2015. godine, objavljenoj na HNB-ovoj web-stranici, nalazi se i poglavlje posvećeno aktivnostima Hrvatske narodne banke u postupku konverzije, ali tako da se ne odaju imena banaka protiv kojih su provedeni postupci jer je prema spomenutim zakonima riječ o povjerljivim podacima.

Kao što je vidljivo iz Polugodišnje informacije, nakon provedenih supervizorskih postupaka HNB-a, odnosno tijekom tih postupaka kao i intenzivne komunikacije s bankama, u vezi s konverzijom kredita u švicarskom franku učinjeno je sljedeće: HNB je zaprimio i obradio više od 2251 prigovora potrošača; sporne odredbe isključene su iz aneksa ugovora o kreditu te je nekoliko banaka korisnicima ponudilo 27.220 izmijenjenih aneksa ugovora; izrađena su 6954 nova, tj. ponovljena izračuna konverzije, ponuđena klijentima dviju banaka; za 400 klijenata jedne banke ispravljeni su izračuni korištenjem kamatne stope na točan datum, a 544 nova izračuna konverzije dostavljena su i klijentima s otkazanim kreditima. I napokon, pokrenute su formalne mjere protiv banaka u slučajevima utvrđenih nezakonitosti u primjeni ZID ZPK-a (zapisnici, rješenja i prekršajni postupci) – HNB je izdao pet zapisnika i dva rješenja, a pokrenuta su i tri prekršajna postupka.