HNBlog: Zrnca pijeska stvaraju planine – kako rast depozitnih stopa utječe na profitabilnost banaka?

Objavljeno: 9.2.2024.

Snažan porast tržišnih kamatnih stopa u uvjetima pooštravanja monetarne politike povoljno se odrazio na profitabilnost banaka u Hrvatskoj, navodi se u novom HNBlogu "Zrnca pijeska stvaraju planine – kako rast depozitnih stopa utječe na profitabilnost banaka?" Mate Rosana i Bone Beriše.

Poboljšanje profitabilnosti najviše odražava visoku razinu likvidne imovine, uglavnom u obliku depozita kod središnje banke te, znatno manje izraženo, u obliku porasta marži u poslovanju s državom i poduzećima. S druge strane, u posljednjim je mjesecima pojačana konkurencija na tržištu financiranja osjetno povećala depozitne kamatne stope. Intenzitet smanjenja dobiti zbog većih kamatnih troškova ovisit će ponajviše o brzini prelijevanja novčanih sredstava s prekonoćnih na oročene depozite. Brzinu porasta udjela oročenih depozita vrlo je teško projicirati budući da se posljednjeg desetljeća udio oročenih depozita gotovo isključivo smanjivao pod utjecajem pada depozitnih stopa na iznimno niske razine. U srednjem rasponu promatranih scenarija dobit banaka mogla bi se smanjiti za jednu do dvije petine, dok bi se u rubnom scenariju povratka udjela oročenih depozita na povijesno najviše vrijednosti mogla spustiti i za gotovo dvije trećine. Nastavak rasta kamatnih prihoda pod utjecajem postupnog dospijeća starih kredita, odobrenih uz niže kamatne stope, i porast kamatnih stopa na dio postojećih kredita odobren uz varijabilne stope, mogli bi donekle ublažiti smanjenje dobiti banaka u odnosu na projekcije, ali nije izgledno da bi ga mogli u potpunosti nadoknaditi.