Informacija o načinu HNB-ova postupanja s prigovorima potrošača vezano za primjenu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Objavljeno: 18.11.2015.

Ponukani brojnim upitima o primjeni odredbi o konverziji iz Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, i prigovorima potrošača za postupanjem HNB-a, smatramo potrebnim javnost informirati o načinu na koji je HNB, sukladno važećim propisima obvezan postupati, u nadzoru nad kreditnim institucijama.
Postupak supervizije HNB-a, i u slučajevima prigovora na primjene odredbi o konverziji, provodi se sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i Zakonu o općem upravnom postupku, te ima svoje propisane rokove.
HNB će po završetku nadzora po relevantnim zaprimljenim prigovorima, ukoliko utvrdi da su prava potrošača bila povrijeđena, poduzeti zakonom propisane mjere i rješenjem banci naložiti da ispravi povredu, te da o tome po potrebi obavijesti potrošača.
Sve informacije u vezi s kreditnim institucijama do kojih HNB dođe tijekom supervizije su određene kao povjerljive člankom 206. Zakona o kreditnim institucijama. Međutim, kako bi se osiguralo da banke doista postupaju u skladu s eventualno izrečenim mjerama, HNB će pratiti njihovu provedbu kod banaka.
Bez obzira obavlja li HNB nadzor na temelju dokumentacije ili izravni nadzor u banci, pa ni uz primjenu najkraćih zakonskih rokova, on ne može biti valjano završen u periodu u kojem dužnici u CHF moraju donijeti odluku o prihvaćanju ponude banaka za provođenje konverzije.
Dakle, izmjene i dopune Zakona o potrošačkom kreditiranju ne omogućavaju dužnicima u CHF, koji smatraju da zaprimljene ponude o konverziji njihovih kredita sadrže nezakonite elemente, da svoje odluke o prihvatu ponuđene konverzije vremenski usklade sa zakonskim rokovima okončanja postupanja po prigovorima, koje su već poslali, ili će tek poslati HNB-u. Zato, ukoliko potrošači svoje odluke u vezi s prihvaćanjem konverzije donesu u zakonom propisanom roku, sve eventualne nezakonitosti mogu biti samo naknadno predmet rješenja HNB-a ili odluka sudova.
U pogledu sporne odredbe aneksa ugovora o konverziji o učincima mogućeg ukidanja odgovarajućih odredbi Zakona o potrošačkom kreditiranju od strane Ustavnog suda, HNB očekuje da sve banke, koje su uz informaciju o pokrenutom postupku pred Ustavnim sudom, u anekse ugovora unijele i moguće posljedice za dužnike, tu odredbu izostave.