Hrvatska narodna banka podržava dogovor Vlade Republike Hrvatske i banaka

Objavljeno: 17.8.2011.

Hrvatska narodna banka podržava svojim mjerama i regulatornim pravilima I. Dodatak Memorandumu o mjerama za ublažavanje položaja korisnika stambenih kredita koji su bili ugovorili otplatu stambenih kredita primjenom valutne klauzule vezane uz švicarski franak, a kojega su Vlada Republike Hrvatske i banke potpisale dana 17. kolovoza 2011.

One kreditne institucije koje odluče svoje poslovanje prilagoditi predmetnom Memorandumu tj. njegovom I. Dodatku i bez formalnog pristupanja istome Hrvatska narodna banka će u smislu svojih mjera i regulatornih pravila tretirati jednako kao i banke koje su predmetni Memorandum, odnosno njegov I. Dodatak potpisale, i tako mu i formalno pristupile.

Imajući u vidu poteškoće s kojima su se građani do sada susretali prilikom otplaćivanja kredita vezanih uz švicarski franak, a na koje je Hrvatska narodna banka pravovremeno upozoravala, i posebno imajući u vidu mjere koje će se poduzeti slijedom spomenutog dogovora Vlade Republike Hrvatske i banaka, Hrvatska narodna banka i ovom prilikom ističe da smatra neprimjerenim daljnje odobravanje novih kredita s valutnom klauzulom vezanom uz švicarski franak.

Neovisno i o predmetnom Dodatku i o prethodno navedenim mjerama, HNB je sa svoje strane uvijek spremna poduzeti i poduzet će sve regulatorne mjere koje joj stoje na raspolaganju, te sve druge mjere, a sukladno svojim zakonskim ovlastima, koje su potrebne kako bi se održala primjerena stabilnost financijskog sustava zemlje, a posebno bankarskog sustava.