Procjena spremnosti hrvatskih poduzeća na uvođenje tehnologija I4.0

Objavljeno: 3.3.2021.
Publikacija Istraživanja
Broj I-62
Autor Rajka Hrbić, Tomislav Grebenar
Datum Ožujak 2021.
JEL C45, D22, D24, O14, O32, O33
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

industrija 4.0, eXtreme Gradient Boosting (XGBoost), umjetna inteligencija, robotika, visokotehnološka poduzeća, strojno učenje, utjecaj I4.0 na poslovne rezultate

Tema je rada procjena mogućnosti i spremnosti hrvatskih poduzeća za jačanje tehnološko-inovativnog potencijala te analiza prednosti, ograničenja i rizika koje donosi značajan tehnološki skok. Analizirano je 7147 hrvatskih poslovnih subjekata iz različitih djelatnosti. Polazna je točka istraživanja prepoznavanje poduzeća koja potencijalno rabe tehnologiju I4.0, na temelju sličnosti njihovih pokazatelja s pokazateljima 58 poduzeća iz uzorka nedvojbeno identificiranih korisnika i proizvođača tehnologije I4.0. U tu je svrhu razvijen i upotrijebljen model strojnog učenja s pomoću algoritma eXtreme Gradient Boosting, što do sada nije bilo primijenjeno u sličnim  istraživanjima. Istraživanjem je pokazano da su glavni razlikovni elementi između I4.0 tradicionalnih poduzeća najizraženiji kao osjetno bolje poslovne performanse u  pokazateljima investiranja, troškovne efikasnosti, tehničke opremljenosti i tržišne konkurentnosti. Rizičnost I4.0 poduzeća značajno je niža od rizičnosti tradicionalnih poduzeća. U istraživanju je identificirano 141 poduzeće (1,97% analiziranih subjekata) s potencijalom za I4.0, što čini oko 27% aktive analiziranog uzorka te oko 26% poslovnih prihoda.