Identifikacija razdoblja recesija i ekspanzija u Hrvatskoj

Objavljeno: 8.9.2011.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 32
Autor Ivo Krznar
Datum Svibanj 2011.
JEL E32
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

recesija, ekspanzija, Bry-Boschanov algoritam, Markovljev model promjene režima, točke zaokreta, model dinamičkog faktora

U ovom radu utvrđuju se točke zaokreta gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj od početka 1998. do kraja 2010. godine. Radi razdvajanja razdoblja recesije od razdoblja ekspanzije hrvatskoga gospodarstva rabimo tri metode: jednostavnu analizu tromjesečnih stopa rasta BDP-a, neparametarski Bry-Boschanov algoritam i parametarski Markovljev model promjene režima. Rezultati Bry-Boschanova algoritma i procijenjenoga Markovljeva modela promjene režima jasno pokazuju da je od 1998. hrvatsko gospodarstvo prošlo kroz dvije recesije. Prva recesija završava sredinom 1999. godine. Druga recesija počinje u trećem tromjesečju 2008. i na osnovi dostupnih podataka za kraj 2010. još nije završila. S obzirom na kratko razdoblje rasta gospodarske aktivnosti u 2010. unutar razdoblja negativnih stopa koje traje od sredine 2008., najjednostavnija analiza tromjesečnih stopa rasta na osnovi pravila "dviju uzastopnih negativnih (pozitivnih) stopa rasta BDP-a" ne može jasno objasniti stanje poslovnog ciklusa u 2010. godini. U razdoblju između dviju recesija zabilježeno je dugo razdoblje ekspanzije gospodarske aktivnosti od čak devet godina. Zaključci o točkama zaokreta koje razdvajaju razdoblja recesije od razdoblja ekspanzije robusni su na uporabu različitih metoda njihova utvrđivanja. Sve metode uključuju tromjesečnu stopu rasta BDP-a kao relevantnu mjeru kretanja hrvatskoga gospodarstva. Međutim, rezultati procijenjenoga faktorskog modela odnosno procijenjena zajednička komponenta niza varijabla koje su povezane s BDP-om pokazuju da utvrđene točke zaokreta nisu osjetljive i na odabir varijable koja mjeri gospodarsku aktivnost.