Inozemna izravna ulaganja

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 10.10.2016.

Inozemna izravna ulaganja sastavni su dio platne bilance, a obuhvaćaju vlasnička ulaganja, zadržanu dobit i dužničke odnose između vlasnički povezanih rezidenata i nerezidenata. Izravna vlasnička ulaganja su ulaganja kojima strani vlasnik stječe najmanje 10% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva. Tablice prikazuju izravna ulaganja prema godinama i sastavnim komponentama, prema zemljama ulagača/ulaganja i prema djelatnostima rezidenata.

Inozemna izravna ulaganja

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 10.10.2016.

Inozemna izravna ulaganja sastavni su dio platne bilance, a obuhvaćaju vlasnička ulaganja, zadržanu dobit i dužničke odnose između vlasnički povezanih rezidenata i nerezidenata. Izravna vlasnička ulaganja su ulaganja kojima strani vlasnik stječe najmanje 10% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva. Tablice prikazuju izravna ulaganja prema godinama i sastavnim komponentama, prema zemljama ulagača/ulaganja i prema djelatnostima rezidenata.