Izlaganje guvernera Borisa Vujčića na konferenciji F2 – Future of Fintech

Objavljeno: 15.11.2022.

Boris Vujčić sudjelovao je na konferenciji F2 – Future of Fintech održanoj 15. studenoga 2022. u Zagrebu