Kako saznati više o pojedinom kreditu te kako usporediti kredite?

 
Europski standardizirani informativni obrazac uspoređuje kredite iste vrste kod različitih kreditnih institucija

Prije ugovaranja kredita, banke su obvezne potrošaču uručiti personalizirani Europski standardizirani informativni obrazac. Obrazac sadrži informacije o glavnim obilježjima kredita (vrsti, iznosu, trajanju, vrsti kamatne stope), o iznosu i načinu obračuna nominalne i efektivne kamatne stope, učestalosti i broju anuiteta ili rata, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju porasta promjenjive kamatne stope, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju povećanja tečaja ukoliko je kredit u stranoj valuti ili vezan valutnom klauzulom itd. Zbog svoje standardizirane forme i opsega informacija koji nam pruža, Europski standardizirani informativni obrazac nudi i mogućnost usporedbe kredita iste vrste kod različitih kreditnih institucija.  Uručenjem obrasca, banka ispunjava zakonsku obvezu informiranja, no korisnik uvijek ima pravo od zaposlenika banke zatražiti dodatna razjašnjenja u slučaju nejasnoća u pogledu sadržaja obrasca, odnosno uvjeta kredita. Izuzetno je važno da potrošač iskoristi sve mogućnosti za dobivanje potrebnih informacija kako bi mogao donijeti kompetentnu financijsku odluku, za koju u svakom trenutku može preuzeti i osobnu odgovornost.

Detaljnije informacije o kreditima doznajte ovdje.