Kako saznati više o pojedinom kreditu te kako usporediti kredite?

Objavljeno: 12.4.2018.
Europski standardizirani informativni obrazac uspoređuje kredite iste vrste kod različitih kreditnih institucija

Prije ugovaranja kredita, banke su obvezne potrošaču uručiti personalizirani Europski standardizirani informativni obrazac. Obrazac sadrži informacije o glavnim obilježjima kredita (vrsti, iznosu, trajanju, vrsti kamatne stope), o iznosu i načinu obračuna nominalne i efektivne kamatne stope, učestalosti i broju anuiteta ili rata, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju porasta promjenjive kamatne stope, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju povećanja tečaja ukoliko je kredit u stranoj valuti ili vezan valutnom klauzulom itd. Zbog svoje standardizirane forme i opsega informacija koji nam pruža, Europski standardizirani informativni obrazac nudi i mogućnost usporedbe kredita iste vrste kod različitih kreditnih institucija.  Uručenjem obrasca, banka ispunjava zakonsku obvezu informiranja, no korisnik uvijek ima pravo od zaposlenika banke zatražiti dodatna razjašnjenja u slučaju nejasnoća u pogledu sadržaja obrasca, odnosno uvjeta kredita. Izuzetno je važno da potrošač iskoristi sve mogućnosti za dobivanje potrebnih informacija kako bi mogao donijeti kompetentnu financijsku odluku, za koju u svakom trenutku može preuzeti i osobnu odgovornost.

Detaljnije informacije o kreditima doznajte ovdje.