Kako se donose odluke u Jedinstvenom sanacijskom odboru?

Objavljeno: 3.6.2020.

Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board; SRB) kao glavno sanacijsko tijelo u EU-u sve svoje odluke vezane uz sanacijska pitanja donosi na izvršnim sjednicama. U sklopu izvršnih sjednica obavljaju se sljedeće zadaće: a) priprema, ocjena i odobravanje planova sanacije, b) donošenje odluka u vezi s primjenom pojednostavnjenih obveza kada su za to ispunjeni uvjeti, c) utvrđivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze i d) usvajanje sanacijskog programa i informiranje Europske komisije o tome.

Na izvršnim sjednicama sudjeluju: predsjednik SRB-a, četiri člana rukovodstva SRB-a i predstavnici nacionalnih sanacijskih tijela koje je svaka država članica bankovne unije dužna imenovati. Odluke se nastoje postići konsenzusom svih članova, a, ako to nije moguće, odluke se donose većinom. Ako je ishod glasovanja neodlučan, predsjednik ima odlučujući glas.

O ostalim pitanjima vezanim za djelovanje SRB-a kao što su godišnji proračun, godišnji program rada, odlučivanje o ulaganjima, a u određenim okolnostima i o upotrebi sredstava Jedinstvenog fonda za sanaciju (Single Resolution Fund; SRF), odlučuje se na plenarnim sjednicama. Članovi plenarnih sjednica su isti kao oni na izvršnim sjednicama te svoje odluke nastoje donijeti običnom većinom gdje svaki član ima pravo glasa.