Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

lipanj 2024.

10.6.

pon

Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise RH 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

10.6.

pon

Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice RH i dugoročna kamatna stopa (LTIR) 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

14.6.

pet

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

17.6.

pon

Tablica H11 Harmonizirani pokazatelji konkurentnosti 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

19.6.

sri

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

19.6.

sri

Tablica J1a Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

19.6.

sri

Tablica J2 Temeljni indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

19.6.

sri

Tablica J4 Prosječna mjesečna neto plaća 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica A1 Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D1 Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D11 Depoziti središnje države kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od opće države i ostalih rezidentnih sektora 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D5 Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D5b Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D5c Krediti drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valuti 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D5e Krediti drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D6 Ukupno depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D7 Prekonoćni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica D8 Depoziti s ugovorenim dospijećem kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima, valuti i dospijeću 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja) 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica G1 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite (novi poslovi) 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica G2 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite kućanstvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica G3 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica G5 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite (stanja) 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica G6 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite po izvornom dospijeću (novi poslovi) 

Razdoblje: za V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H1 Platna bilanca – svodna tablica 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H12 Bruto inozemni dug prema domaćim sektorima 

Razdoblje: za III.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H13 Bruto inozemni dug javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor 

Razdoblje: za III.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H14 Projekcija otplate bruto inozemnog duga po domaćim sektorima 

Razdoblje: za III.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H15 Bruto inozemni dug ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za III.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H16 Stanje međunarodnih ulaganja – svodna tablica 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H17 Stanje međunarodnih ulaganja – izravna ulaganja 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H18 Stanje međunarodnih ulaganja – portfeljnja ulaganja 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H19 Stanje međunarodnih ulaganja – ostala ulaganja 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H2 Platna bilanca – roba i usluge 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H3 Platna bilanca – primarni i sekundarni dohodak 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H4 Platna bilanca – izravna i portfeljna ulaganja 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica H5 Platna bilanca – ostala ulaganja 

Razdoblje: za 1. tr.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010) 

Razdoblje: za III.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača 

Razdoblje: za VI.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica PM1 Promet ovlaštenih mjenjača 

Razdoblje: for V.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP1 Bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP10 Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP2 Transakcije izdavanja dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP3 Neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP4 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP5 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP6 Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP7 Transakcije izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP8 Neto transakcije vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

28.6.

pet

Tablica VP9 Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

1.7.

pon

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

1.7.

pon

Tablica M4 Agregirano nekonsolidirano revidirano statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za XII.
Preuzmi