Korporativno upravljanje klimatskim promjenama za financijske institucije

Objavljeno: 10.2.2020.
Korporativno upravljanje klimatskim promjenama za financijske institucije

Sandra Švaljek, zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke, i Martina Drvar, viceguvernerka, sudjelovale su 6. veljače u Londonu na konferenciji "Korporativno upravljanje klimatskim promjenama za financijske institucije: Jačanje otpornosti na rizik od klimatskih promjena" u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Sudjelujući na panelu o pripremi financijskih institucija za izazove povezane s klimatskim promjenama, Sandra Švaljek govorila je o poziciji središnjih banaka i, konkretno, Hrvatske narodne banke. Rekla je kako središnje banke zaziru od proširenja obuhvata svojih zadataka budući da dodatni ciljevi i zadaci mogu ugroziti osnovne ciljeve središnjih banaka, stabilnost cijena i stabilnost financijskog sustava.

No, središnje banke, pa i HNB, svjesne su da klimatske promjene dovode do nastanka rizika koji mogu ozbiljno negativno utjecati na imovinu banaka, a time i na stabilnost bankovnog sustava. Stoga su identifikacija i upravljanje tim rizicima sastavni dio njihove osnovne funkcije.

U HNB-u pratimo iskustva drugih središnjih banaka, uključujemo se u rasprave i konferencije o rizicima povezanima s klimatskim promjenama i pripremamo vlastite politike u tom smislu, rekla je Švaljek.

Središnje banke još traže optimalan odgovor, što je posljedica činjenice da je taksonomija tek nedavno uspostavljena, nedostaju nužna statistička istraživanja i podaci banaka, a metodologije praćenja rizika i njihova kretanja u različitim scenarijima tek su u početnoj fazi razvoja. Usto, praćenje klimatskih promjena i s njima povezanih rizika nadilazi ekonomska znanja te zahtijeva šire i dublje uvide kao i interdisciplinarna istraživanja.

Švaljek smatra da je dobar put, za početak, u razgovoru s bankama informirati se o tome jesu li svjesne klimatskih rizika i uvažavaju li fizički rizik i rizik tranzicije u svojim poslovnim praksama. Hrvatska narodna banka podržava izradu analize scenarija po uzoru na Bank of England kao alata u području financijske stabilnosti. S druge strane, rekla je Švaljek, smatramo da je, s obzirom na razinu pripremljenosti banaka i regulatora, prerano za poduzimanje bonitetnih mjera, kao što su stroži ponderi rizika za tzv. smeđe izloženosti, odnosno zelenih potpornih faktora za tzv. zelene izloženosti.

Prema Svjetskom ekonomskom forumu ekstremne vremenske prilike koje uzrokuju goleme financijske gubitke i promjenjiva klima koja pojačava štetne učinke neodrživog iskorištavanja resursa, nadmašuju ekonomske izvore globalnih rizika. Financijski regulatori i Europska unija reagiraju na te činjenice izdavanjem preporuka i smjernica za objavu financijskih rizika povezanih s klimom s ciljem uključivanja kriterija održivosti u upravljanje portfeljem ulaganja. Agencije za kreditni rejting razvijaju nove načine predviđanja rizika povezanih s klimom koji mogu utjecati na poduzeća i financijske institucije.

Kako bi procijenio otpornost financijskog sektora na rizike povezane s klimatskim promjenama, EBRD je okupio predstavnike financijskih institucija koji su podijelili svoja praktična iskustva upravljanja tim rizicima.