Kratkoročno prognoziranje inflacije u Hrvatskoj korištenjem sezonskih ARIMA procesa

Objavljeno: 30.10.2006.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 18
Autori Andreja Pufnik i Davor Kunovac
Datum Listopad 2006.
JEL E17, E13, C22
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

inflacija, prognoziranje, ARIMA

Projekcija inflacije bitan je sastavni dio Projekcije monetarne politike Hrvatske narodne banke te se kontinuirano vrše napori da se ona poboljša. Jedan od koraka u tom nastojanju jest i usavršavanje modela kratkoročnog prognoziranja indeksa potrošačkih cijena sezonskim ARIMA procesima. Pritom se osim izravne prognoze ukupnog indeksa potrošačkih cijena, u radu nastoji prognozirati kretanje komponenata indeksa potrošačkih cijena kako bi se s jedne strane, dobio detaljniji uvid u izvore inflacijskih odnosno deflacijskih pritisaka u budućnosti te, s druge strane, kako bi se moglo odgovoriti na pitanje: da li se agregiranjem prognoziranih vrijednosti pojedinih komponenata indeksa potrošačkih cijena dobiva preciznija prognoza kretanja ukupnog indeksa od one dobivene izravnim prognoziranjem?