Mario Nava održao predavanje u HNB-u

Objavljeno: 3.3.2017.
Mario Nava održao predavanje u HNB-u

Mario Nava, direktor za nadzor financijskog sustava i upravljanje krizama Glavne uprave za financijsku stabilnost, financijske usluge i tržišta kapitala Europske komisije održao je 3. ožujka 2017. godine u Hrvatskoj narodnoj banci izlaganje "Reforma bankovnog okvira EU-a: napredak i izazovi".

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne bake, u uvodnom je govoru naglasio da je ovo izlaganje nastavak rasprave o bankovnoj uniji. Financijska je kriza, istaknuo je guverner, otkrila brojne slabosti bankovnog sustava u Europi, uključujući i regulatorni okvir. Da bi popravila te slabosti Ekonomska komisija je radila na više fronti, razvijajući ambiciozne i dugoročne reforme.

Reforme u bankovnom sustavu od početka krize donijele su rezultate, rekao je Mario Nava. Bankovni je sustav ojačao, istaknuo je, kapitalizacija banaka se udvostručila dok su pali pokazatelji zaduženosti (engl. leverage ratio). Cijeli sustav je danas stabilniji, no to nije dovoljno, već se mora potaknuti ekonomski rast i financijska stabilnost.

Pri tome se u razvoju europske regulative uzimaju u obzir i specifičnosti svake države. Opisujući situaciju u Hrvatskoj, Nava je kao specifičnost Hrvatske naveo visoko euroizirano gospodarstvo, te se pri regulatornim promjenama moraju uzeti u obzir kako ekonomski, tako i bonitetni zahtjevi.

Mario Nava objasnio je tri stupa bankovne unije: jedinstveni nadzor banaka (SSM), jedinstveni sanacijski mehanizam (SRM) i europski sustav osiguranja depozita (EDIS). Ako postoje zajednička pravila za superviziju i sanaciju banaka, naglasio je Nava, potreban je i zajednički sustav osiguranja depozita. Nacionalni sustavi osiguranja depozita osjetljivi su na šokove u državama. EDIS bi trebao povećati otpornost na buduće krize, učvrstiti povjerenje deponenata i financijsku stabilnost. Osim toga, zbog jednakog tretmana depozita u svim zemljama, EDIS bi trebao povećati slobodno kretanje kapitala kao i smanjiti moralni hazard. Kao posebnu temu Mario Nava istaknuo je pitanje postupanja s tzv. lošim kreditima, odnosno s NPL-ovima (engl. non-performing loans). Problem NPL-ova može se riješiti poboljšanjem bankovne supervizije, olakšavanjem trgovanja NPL-ovima na sekundarnom tržištu kao i mogućim osnivanjem društava za upravljanje fondovima (AMC, engl. asset management company).

Situacija je bolja, zaključio je Nava, ali još je potrebno raditi na završetku bankovne unije te na rješavanju problema NPL-ova.