MMF: prihvaćena druga provjera stand-by aranžmana s Hrvatskom

Objavljeno: 13.11.2003.

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda jučer uvečer po našem vremenu zaključio je drugu provjeru ostvarivanja 14-mjesečnog stand-by aranžmana s Hrvatskom, odobrenog početkom veljače ove godine. Program dopušta našoj zemlji korištenje 105,9 milijuna posebnih prava vučenja (oko 151 milijun USD), no hrvatske vlasti ocijenile su da povlačenje tih sredstava nije potrebno i da je ovaj program značajan u prvom redu kao svojevrsna međunarodna potvrda ispravnosti hrvatske gospodarske i novčane politike.

Pri zaključivanju druge provjere Izvršni odbor je udovoljio zahtjevu Hrvatske da ne uzme u obzir činjenicu da nisu u potpunosti ostvarena četiri kvantitativna kriterija, koji se odnose na konsolidirani proračun i na dospjele obveze središnje države, te na neto raspoložive međunarodne pričuve i neto domaću aktivu središnje banke.

U priopćenju MMF-a za javnost navodi se da je, zaključujući kao predsjedavajuća raspravu Izvršnog odbora, prva zamjenica glavnog direktora Anne Krueger istaknula da se u Hrvatskoj nastavlja snažan gospodarski rast, stabilnost cijena i povećanje međunarodnih pričuva. Realni rast bruto domaćeg proizvoda veći je a porast maloprodajnih cijena manji nego što se očekivalo nakon prve provjere. Ipak, s obzirom na još visoki tekući platnobilančni deficit, da bi se održavali dobri ekonomski učinci, hrvatske vlasti moraju voditi razboritu makroekonomsku politiku, uz daljnje strukturne reforme, nastavljajući napore usmjerene ka fiskalnoj konsolidaciji i provodeći čvrstu novčanu politiku unutar odgovarajuće preustrojenih okvira monetarne kontrole.

Uz ocjenu da bi se proračunski manjak opće države mogao u ovoj godini održati u predviđenim okvirima i da se vlada zasad odupire pritiscima da u izbornoj kampanji povećava potrošnju, slijedi upozorenje da i ubuduće vladu čeka nastavak ograničavanja izdataka i upravljanje prihodima kako bi se u srednjem roku deficit dodatno smanjio. Napredak u postizanju održive eksterne (platnoblančne) pozicije bit će ključni faktor u određivanju potrebne fiskalne prilagodbe u 2004. godini.

U cilju podrške monetarnoj politici Vladi je preporučeno da "u većoj mjeri svoje financijske potrebe pokriva na domaćem tržištu. Neovisno o nižem deficitu i većim privatizacijskim prihodima, stabiliziranje javnog duga ( u širem smislu, koji uključuje i izravno zaduženje i jamstva) zahtijeva strožu primjenu smjernica glede odobravanja državnih garancija."

Manjak na tekućem računu platne bilance počeo se smanjivati zahvaljujući odličnoj turističkoj sezoni i usporavanju kreditne ekspanzije, koje je rezultat mjera središnje banke. U predstojećem razdoblju središnja banka je spremna pažljivo pratiti kretanja na tekućem platnobilančnom računu i poduzeti dodatne mjere ako se deficit ne bude smanjivao kao što se očekuje. "Središnja banka - navodi se u priopćenju MMF-a - spremna je također spriječiti i ponovno ubrzavanje kreditne ekspanzije. Njena je namjera da početkom 2004. godine eliminira administrativna kreditna ograničenja i sklona je razmotriti kako da ih zamijeni ortodoksnijim sustavom novčane politike, razvijajući tijekom sljedeće godine uobičajene operacije na otvorenom tržištu. Napravljen je hvalevrijedan pomak u jačanju financijskog nadzora, no potrebno je osigurati učinkovitu provedbu i dopunu reformi u ovom području."

U izlaganju Anne Krueger istaknuto je i to da je djelomična privatizacija državne naftne kompanije dobrodošao korak u poticanju veće efikasnosti u proizvodnom sektoru, uz zaključnu poruku da "nakon prihvaćanja širokog skupa reformi u stečajnom zakonodavstvu i drugim područjima, vlasti trebaju usredotočiti pozornost na provedbu tih reformi, te na restrukturiranje i privatizaciju javnih poduzeća, u cilju održavanja visokih stopa gospodarskog rasta i daljnjeg napredovanja u izgledima Hrvatske za priključenje Europskoj uniji".

I najnoviji dokumenti vezani za realizaciju ovog stand-by aranžmana bit će već za koji dan (čim se dovrši prevođenje), kao i svi dosadašnji, dostupni svim zainteresiranima i na hrvatskom jeziku na Internet stranici Hrvatske narodne banke www.hnb.hr.