Nastavak Programa za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana

Objavljeno: 23.9.2022.

Nakon što je u prosincu 2021. godine uspješno završen Program za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana u kontekstu njihova uključivanja u Europski sustav središnjih banaka, 21. rujna 2022. pokrenut je i njegov nastavak. I u ovom Programu sudjeluje 20 nacionalnih središnjih banaka i Europska središnja banka predvođeni njemačkom središnjom bankom, Deutsche Bundesbank, a korisnice su središnje banke Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, te agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Cilj je Programa dodatno ojačati institucionalne kapacitete tih institucija, posebice jačanjem njihovih analitičkih alata i instrumenata provedbe mjera, kao i prijenosom najboljih međunarodnih i europskih standarda u njihove nacionalne prakse. Europska unija u ovom je programu dodijelila 3 milijuna eura iz svog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Tijekom sljedećih 36 mjeseci održavat će se intenzivan program seminara o ključnim pitanjima središnjeg bankarstva i nadzora. Seminari će se posebno fokusirati na područja borbe protiv pranja novca, nadzora banaka, financijske stabilnosti, zaštite potrošača i financijske uključenosti, sanacije banaka, komunikacije, financijskih tržišta, informacijske tehnologije, monetarne politike, platnih sustava, statistike, europskih integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Također će biti održane i tri radionice za članove uprava i više rukovoditelje o platnim sustavima, upravljanju gotovinom i pitanjima upravljanja. Sa svakom od institucija korisnica provest će se nekoliko tzv. bilateralnih mjera o temama za koje su te institucije iskazale poseban interes.

Stručnjaci Hrvatske narodne banke bit će u znatnoj mjeri angažirani na aktivnostima Programa, sudjelujući kao predavači na dva seminara, jednoj radionici te u čak desetak bilateralnih mjera.