Nastavljeno inozemno zaduživanje banaka

Objavljeno: 12.4.2006.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, usvojio monetarnu projekciju za drugo ovogodišnje tromjesečje i predviđanja za nastavak godine, prihvatio financijsko izvješće Hrvatske narodne banke s ocjenom neovisnog revizora i izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama za prošlu godinu, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti. Savjet HNB-a upoznat je i s analizom inozemne zaduženosti Republike Hrvatske koju su pripremile stručne službe središnje banke.
Raspoloživi pokazatelji govore da je početno razdoblje ove godine obilježeno življom gospodarskom aktivnošću od lanjske u svim ključnim sektorima: industrija, trgovina, građevinarstvo i turizam u prva dva mjeseca imaju znatno više stope rasta. U bankovnom sektoru i dalje je visoka likvidnost, što pokazuje i niska kamatna stopa na prekonoćne kredite (u veljači je vagana kamatna stopa iznosila 0,88 posto, a u ožujku 0,91 posto), što su pratile i kamatne stope na aukcijama trezorskih zapisa Ministarstva financija (tijekom ožujka iznosile su od 2,99 do 3,68 posto, ovisno o roku dospijeća).
Monetarna kretanja u prvom tromjesečju obilježio je nastavak rasta plasmana banaka nebankarskom sektoru i zaduživanja poslovnih banaka u inozemstvu, tako da su banke već praktički realizirale prirast plasmana koji se predviđao za cijelu godinu. Nasuprot očekivanju da će primijenjene i najavljene mjere HNB-a obeshrabriti banke u daljnjem inozemnom zaduživanju, njihov dug se i u prvim ovogodišnjim mjesecima povećava po visokim stopama. Za prva tri mjeseca banke su povećale svoj inozemni dug za 920 milijuna eura. U navedenom razdoblju država je čak nešto smanjila svoje zaduženje u inozemstvu, dok su poduzeća svoje izravno zaduženje za približno isto toliko povećala.
Na ovoj sjednici usvojene su i izmjene odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti mogu ulagati u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima. Ukinuta su neke restriktivne odredbe, koje su ocijenjene nepotrebnima nakon što je stupio na snagu novi Zakon o investicijskim fondovima kojim su pobliže regulirana i pravila nastupa inozemnih investicijskih fondova na hrvatskom tržištu.
Savjet HNB-a na ovoj je sjednici dao suglasnost Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb za osnivanje stambene štedionice, a suglasio se i s prijedlogom nadzornog odbora da se za predsjednicu uprave te štedionice u osnivanju imenuje Dunja Vidošević, a za članicu uprave Jasminka Makarun.