Nova strukturna operacija Hrvatske narodne banke

Objavljeno: 17.11.2020.

Hrvatska narodna banka održala je danas drugu strukturnu operaciju ove godine. Na aukciji je ukupno plasirano 470 milijuna kuna na rok od pet godina po kamatnoj stopi od 0,25 posto.

HNB provodi strukturne operacije s ciljem osiguravanja dugoročne kunske likvidnosti, a koja daje mogućnost kreditnim institucijama da zadovolje potražnju svih sektora za kunskim kreditima duže ročnosti. U prvoj strukturnoj operaciji održanoj 16. ožujka ove godine HNB je plasirao 3,8 milijardi kuna na rok od pet godina i kamatnu stopu od 0,25 posto.