NRS i dalje uglavnom vrlo blago pada ili stagnira

Objavljeno: 29.8.2022.

Hrvatska narodna banka objavila je danas nove vrijednosti nacionalne referentne stope (NRS)  za drugo tromjesečje 2022., a usporedba tih podataka s podacima za prvo tromjesečje 2022. pokazuje da vrijednosti NRS-a i dalje uglavnom vrlo blago padaju ili stagniraju.

Od 24 indeksa NRS-a, u drugom tromjesečju 2022. godine svi su ostali ili na istoj razini ili su se smanjili za jedan bazni bod (0,01 postotni bod) uz izuzetak indeksa 6M NRS3 EUR koji se smanjio za dva bazna boda i indeksa 3M NRS3 USD koji se povećao za dva bazna boda.

Vrijednosti dva najzastupljenija indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima (6M NRS1 EUR i 6M NRS1 HRK) nisu se mijenjale pa vrijednost oba ova indeksa i dalje iznosi 0,08%.

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka i štednih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.