Savjet HNB-a: obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom d.d., Zagreb

Objavljeno: 16.7.2014.

Na temelju članka 265. stavka 1. i članka 267. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/2013.) i članka 42. stavka 3. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (NN br. 75/08. i 54/13.) Savjet Hrvatske narodne banke donio je danas, 16. srpnja 2014. godine, u 17:15 sati, Odluku o podnošenju prijedloga Trgovačkom sudu u Zagrebu za otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom d.d., Zagreb, Tratinska 27.

Hrvatska narodna banka je, naime, u sklopu svojih supervizorskih ovlasti ocijenila da je za Nava banku utvrđeno postojanje stečajnih razloga iz članka 266. točke 3., 4. i 5. Zakona o kreditnim institucijama.

Sukladno članku 267. Zakona o kreditnim institucijama, navedena odluka ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima,

2) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa,

3) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata,

4) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da pruža platne usluge putem platnih kartica i

5) privremenu zabranu svih uplata na račune kreditne institucije i na račune njezinih klijenata.

O donošenju Odluke Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Hrvatska narodna banka izvijestila je Financijsku agenciju i Nava banku d.d. Zagreb.