Odgovor guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na prijedlog hrvatskih laburista – stranke rada za ukidanjem devizne klauzule za kredite

Objavljeno: 7.12.2010.
Dokument