Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Objavljeno: 23.11.2017. Ažurirano: 8.7.2019.

Pretraživanje regulative