Ohrabrujući pokazatelji gospodarskih kretanja

Objavljeno: 5.12.2001.

Savjet Hrvatske narodne banke, pod predsjedanjem guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog, razmotrio je na sjednici održanoj u srijedu (5. prosinca 2001. godine) novčana i gospodarska kretanja u protekla tri mjeseca te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Raspoloživi pokazatelji gospodarskih kretanja u trećem tromjesečju ove godine upućuju na nastavak rasta BDP-a: industrijska je proizvodnja porasla za 6 posto, broj noćenja turista za 7,8 posto, a trgovina na malo zabilježila je rast od 8,2 posto u usporedbi s trećim tromjesečjem prošle godine. Ohrabrujući pokazatelj je i rast produktivnosti koja u posljednja dva tromjesečja raste po stopi iznad 4 posto. Anketna stopa nezaposlenosti pala je sa 17 posto u drugom polugodištu prošle godine na 15,3 posto u prvom polugodištu ove godine.

Blagi rast plaća, uz stabilan tečaj i smanjenje cijena goriva, olakšao je održavanje inflacije na niskoj razini - na kraju trećeg tromjesečja međugodišnja stopa inflacije iznosila je 3,8 posto (3,2 posto u listopadu). Temeljna inflacija također se značajno smanjila: sa 4,4 posto na kraju drugog tromjesečja na samo 2,3 posto na kraju trećeg tromjesečja, promatrano na godišnjoj razini. S obzirom da se temeljna inflacija smatra dobrim pokazateljem budućih inflacijskih kretanja, razumno je niske stope temeljne inflacije smatrati najavom još niže inflacije u skoroj budućnosti.

Kretanja na deviznom tržištu u trećem tromjesečju ove godine obilježila je nešto izraženija kolebljivost tečaja kune, djelomično uzrokovana liberalizacijom deviznog sustava kojom je poduzećima omogućeno da slobodno raspolažu deviznim depozitima. Intervencijama HNB-a fluktuacije tečaja uspješno su ublažene, a središnja banka će i u narednom razdoblju, ukoliko ocijeni potrebnim, biti aktivna na tom području kako bi očuvala zadovoljavajuću stabilnost tečaja.

Savjet Hrvatske narodne banke izdao je odobrenje za vođenje računa pravnih osoba i za obavljanje platnog prometa po tim računima sljedećim bankama: Croatia banci d.d. Zagreb, Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb, Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, Jadranskoj banci d.d. Šibenik, Partner banci d.d. Zagreb, Podravskoj banci d.d. Koprivnica i Slavonskoj banci d.d. Osijek. Time se broj banaka ovlaštenih za vođenje računa pravnih osoba i obavljanje platnog prometa po tim računima popeo na 26.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a donio je i nekoliko odluka vezanih uz obvezu štedionica do kraja ove godine minimalni iznos temeljnog kapitala povećaju na 20 milijuna kuna i prerastu u banke: Međimurskoj štedionici d.d. Čakovec izdana je suglasnost za pripajanje Gospodarske štedionice d.d. Vrbovec, Varaždinskoj štedionici Kovanica d.d. Varaždin suglasnost za pripajanje Štedionice More d.d. Zagreb, a Štedionici Splitsko-dalmatinskoj d.d. Split suglasnost za pripajanje Banica Credo štedionice d.d. Split. Štedionica Sonic d.d. Zagreb dobila je odobrenje za rad kao banka prema članku 35. Zakona o bankama (tzv. malo ovlaštenje).

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom Nadzornog odbora HVB Bank Croatia d.d. Zagreb da predsjednik njene uprave bude mr. Goran Gazivoda, kao i s prijedlogom Varaždinske štedionice Kovanica d.d. Varaždin da članica uprave te štedionice bude Katarina Kuhanec.

Boris Barać dobio je prethodnu suglasnost za stjecanje 21,39 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Credo banke d.d. Split, a Juroslav Buljubašić suglasnost za stjecanje dodatnih 14,68 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Štedionice Splitsko-dalmatinske d.d. Split, čime se njegov udio povećava na 88,02 posto dionica s pravom glasa.