Opis formatiranog zapisa EUR

Objavljeno: 22.11.2022.
Naziv polja Dužina polja Vrsta polja 
N - numerik
A - alfa
Prvi slog - zaglavlje
Broj tečajnice 3 N
Datum izrade ddmmgggg 8 N
Datum primjene ddmmgggg 8 N
Broj slogova koji slijedi 2 N
Slogovi po valutama
Šifra valute 3 N
Oznaka valute 3 A
Kupovni tečaj 8,6 N
Srednji tečaj 8,6 N
Prodajni tečaj 8,6 N