Počela Međunarodna konferencija o superviziji informacijskih sustava

Objavljeno: 1.6.2009.

Uz sudjelovanje supervizora koji obavljaju superviziju informacijske tehnologije (IT) iz regulatornih i nadzornih institucija 25 europskih zemalja danas (1. lipnja 2009. godine) je u Zagrebu s radom započela trodnevna Međunarodna konferencija o superviziji informacijskih sustava. Cilj je ove konferencije koju organizira Hrvatska narodna banka razmjena znanja, mišljenja i iskustava iz područja supervizije informacijskih sustava te unaprjeđenje institucionalne suradnje.

Bankarsko poslovanje u današnje vrijeme u svim svojim aspektima umnogome ovisi o informacijskoj tehnologiji te IT rizici imaju značajan utjecaj na razinu operativnog rizika, a samim time i na razinu kapitalnih zahtjeva sukladno kapitalnom standardu Basel II odnosno Direktivi o kapitalnim zahtjevima (Capital Requirements Directive - CRD). Pritom se razvoj i održavanje informacijskih sustava sve više eksternaliziraju, a računalni centri dislociraju u druge države. Isto tako, gotovo sve kreditne institucije u svakodnevnom poslovanju koriste elektroničke distribucijske kanale za pružanje bankovnih usluga klijentima. Stoga ustroj i provođenje IT supervizije predstavljaju izazov za svaku nadzornu instituciju.

Na konferenciji će izlaganja održati supervizori informacijskih sustava, uključujući supervizore HNB-a, te drugi stručnjaci iz područja informacijske sigurnosti i revizije informacijskih sustava. Na dnevnom redu nalaze se aktualne teme vezane uz superviziju informacijskih sustava, procjenu IT rizika, eksternalizaciju, elektronički potpis, institucije za elektronički novac, sigurnost informacijskih sustava s naglaskom na sigurnost web aplikacija te problematiku dvofaktorske autentifikacije, kao i operativni rizik kroz prizmu implementacije Basela II, odnosno CRD-a.