Postojanost navika i međunarodne korelacije

Objavljeno: 3.5.2010.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 27
Autori Alexandre Dmitriev i Ivo Krznar
Datum Travanj 2010.
JEL E32, F41, G15
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

međunarodni realni poslovni ciklusi, vremenski neodvojive preferencije, postojanost navika, zajedničko kretanje investicija

Modeli realnih poslovnih ciklusa s dvije zemlje, s vremenski odvojivim preferencijama i s potpunim tržištima predviđaju negativne korelacije među investicijama između država. Podaci daju suprotnu sliku. Backus et al. (1995.) za tu su pojavu skovali izraz "anomalija kvantitete". U ovom radu predlaže se rješavanje tog nesuglasja tako da se dopusti neodvojivost preferencija tijekom vremena. Uvodimo formiranje internih navika potrošnje. Naš model predviđa empirijski prihvatljive vrijednosti korelacije među investicijama između zemalja, a da se pritom ne pogoršavaju ostali statistički podaci o poslovnim ciklusima. Rezultati su robusni na stupanj prelijevanja i postojanost u specifikaciji šokova produktivnosti.