Cijene i tečaj i dalje stabilni

Objavljeno: 4.12.2002.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je razmotrio gospodarska i novčana kretanja u posljednjem ovogodišnjem tromjesečju, kao i izvješće o prošlogodišnjem radu i poslovanju Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Sjednici održanoj pod predsjedanjem zamjenika guvernera dr. Borisa Vujčića prisustvovao je i predsjednik saborskog Odbora za financije i državni proračun Tonči Žuvela.

U makroekonomskim kretanjima nema velikih promjena u odnosu na ranije pokazatelje. Stabilnost cijena i dalje je zadovoljavajuća, a kolebanja tečaja održavaju se u vrlo uskom rasponu bez ikakvih intervencija središnje banke na deviznom tržištu. Nepovoljnija od predviđanih su jedino platnobilančna kretanja, s obzirom da je rast uvoza i nadalje visok, a prema najnovijim procjenama prihodi od turizma bit će ispod prethodnih procjena. To znači da će i tekući deficit platne bilance za ovu godinu najvjerojatnije biti nešto veći od očekivanoga. Prema ocjeni članova Savjeta HNB-a, daljnja kretanja u tom pogledu povezana su s kretanjem deficita konsolidiranog proračuna sveukupne države i kreditnom aktivnošću banaka.

Direktor Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marinko Filipović izvijestio je članove Savjeta HNB-a da je ta agencija do kraja 2001. godine izmirila gotovo u cijelosti obveze prema vlasnicima osiguranih štednih uloga u propalim bankama i štedionicama, koje su iznosile ukupno oko 3,65 milijardi kuna. Neisplaćeno je ostalo još samo oko 64 milijuna kuna, što se odnosi uglavnom na štediše iz dalekih zemalja ili na one za koje su još bili u tijeku ostavinski postupci.

Savjet HNB suglasio se s prijedlogom nadzornog odbora Zagorske banke d.d. Krapina da se za novog člana uprave te banke imenuje Robert Posavec.