Pripreme za uvođenje HSVP-a u završnoj fazi

Objavljeno: 10.2.1999.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmotrio dosadašnja gospodarska kretanja i polazišta za daljnju novčanu politiku, obaviješten je o najnovijim saznanjima o stanju i sanacijskom postupku u Dubrovačkoj banci, kao i o obavljenim pripremama za početak rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja, te donio više odluka iz svoje nadležnosti - priopćeno je iz HNB.

Prošla godina okončana je s rastom industrijske proizvodnje za 3,7 posto i broja turističkih noćenja za 3,2 posto, no neki drugi pokazatelji govore o usporavanju gospodarske aktivnosti, koje se odslikava i u monetarnim pokazateljima. Novčana masa pala je za 1 posto, ukupna likvidna sredstva porasla su za 12 posto, krediti banaka za 23 posto, ukupni devizni depoziti za oko 20 posto, dok su kunski depoziti stagnirali.

Sa stanovišta središnje banke i njenih temeljnih zadaća veliko značenje imaju podaci da je u prošloj godini održana zadovoljavajuća stopa inflacije i stabilnosti tečaja, da se tekući deficit platne bilance bitno smanjio u odnosu na zabrinjavajuću razinu u prethodnoj godini, te da je, unatoč krizi u nekoliko banaka, ipak zabilježen porast devizne štednje stanovništva u domaćem bankovnom sustavu za 23 posto.

Potkraj prošle i početkom ove godine središnja banka je pojačano intervenirala na deviznom tržištu, da bi spriječila prekomjerne sezonske oscilacije tečaja, a imajući u vidu veliku osjetljivost naše javnosti na ovaj pokazatelj. Iako je poznato da tečaj kune nije čvrsto vezan na njemačku marku, a do promjena dolazi i u međusobnim odnosima vodećih svjetskih valuta, pokazuje se da domaća javnost uznemireno reagira na svaki zamjetniji pomak i sklona ga je tumačiti kao najavu ozbiljnijih poremećaja. Primjerice, euro je - premda se radi o zajedničkoj valuti najrazvijenijih zapadnoeuropskih zemalja - oslabio tijekom siječnja prema dolaru za 3,8 posto, a kuna je u istom razdoblju izgubila prema njemačkoj marki oko 1 posto vrijednosti.

Imajući u vidu ovakvo doživljavanja tečaja nacionalne valute kao najprepoznatljivijeg pokazatelja stabilnosti, Savjet HNB smatra da središnja banka i dalje treba posvetiti osobitu pozornost ublažavanju njegovih većih sezonskih kolebanja. Utoliko više što bi već uskoro, s obzirom na očekivani devizni priljev utemeljen na emisiji euro-obveznica, mogli uslijediti tečajni pritisci suprotnog predznaka. Članovi Savjeta HNB i ovom su prilikom osobito naglasili nužnost kontinuiranog usklađenog djelovanja monetarne i fiskalne politike, jer se jedino na taj način može trajno očuvati makroekonomska stabilnost i stvarati okružje za zdrav gospodarski rast.

Članovi Savjeta HNB obaviješteni su o završnim pripremama za uvođenje Hrvatskog sustava velikih plaćanja, za koji su već obavljena i praktična testiranja s bankama i štedionicama i upravo su u tijeku završne provjere, tako da se početak redovnog funkcioniranja očekuje sredinom ožujka.

Savjet HNB dao je na ovoj sjednici suglasnost na prijedloge da članica Uprave zagrebačke podružnice banke Societe Generale d.d. Pariz bude Anđelka Čavlek, a članica Uprave Štedionice Zlatica d.o.o. Zagreb postaje Iva Prašnički.