Prosječna kamatna stopa na stambene kredita s valutnom klauzulom u siječnju je iznosila 2,57% posto

Objavljeno: 1.3.2022.

Kod oročenih depozita u siječnju 2022. prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su manji nego u istom mjesecu prethodne godine (za 0,05 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,08 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća), kao i prosjek kamatnih stopa za devizne depozite kućanstava u eurima za dugi rok (za 0,03 postotna boda), dok je prosjek kamatnih stopa za devizne depozite kućanstava za kratki rok ostao na istoj razini kao i u siječnju 2021. godine, navodi se u novom Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za siječanj 2022. Prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,06%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,05%. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,02%).

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u siječnju 2022. prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća i kućanstava bili su na istoj razini kao i u siječnju 2021., pri čemu su sva četiri prosjeka iznosila 0,01%.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u siječnju 2022. također uglavnom upućuju na nastavak višegodišnjeg trenda pada ovih kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u siječnju 2022. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,15%, što je za 0,4 postotna boda manje nego u siječnju 2021.), a najniži kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom (2,57%, što je za 0,16 postotnih bodova manje nego u siječnju 2021.), pri čemu obje kategorije kredita imaju blagi trend pada i na tromjesečnoj i na godišnjoj razini.