Prosjek kamatnih stopa u siječnju za kratkoročne oročene depozite kućanstava 2,25%

Objavljeno: 29.2.2024.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za glavne izvore njihovih eurskih sredstava bilježe pad u tromjesečnom razdoblju zaključno sa siječnjem 2024., ali i dalje nastavljaju trend rasta na godišnjoj razini.

Također, kamatne stope za najvažnije vrste eurskih kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim društvima uglavnom pokazuju trend rasta od sredine 2022., s iznimkom kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa, navodi se u novom HNB-ovom Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za siječanj 2024.

Prosjeci kamatnih stopa na oročene depozite kućanstava u siječnju 2024. značajno su viši u usporedbi s njihovim vrijednostima iz siječnja 2023. te su iznosili 2,25% za kratkoročne i 1,62% za dugoročne. Radi se o porastu od 2,12 i 1,47 postotnih bodova u posljednjih godinu dana, za kratki odnosno za dugi rok.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u siječnju 2024., najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale kredite te je iznosio 6,12%. Najniži prosjek kamatnih stopa iznosio je 3,64%, a odnosio se na stambene kredite, čime se nastavlja trend njegova rasta. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa iznosio je 5,77%, dok je kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,58%.