Prosjek kamatnih stopa u travnju za kratkoročne oročene depozite kućanstava iznosio je 1,83%

Objavljeno: 31.5.2024.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za glavne izvore njihovih eurskih sredstava uglavnom bilježe pad u tromjesečnom razdoblju zaključno s travnjem 2024., čime se nastavlja trend pada koji je započeo u prosincu 2023. godine. Također, kamatne stope za najvažnije vrste eurskih kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim društvima uglavnom pokazuju trend rasta od sredine 2022., s iznimkom kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa, navodi se u novom HNB-ovu Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za travanj 2024.

Prosjeci kamatnih stopa na oročene depozite kućanstava u travnju 2024. viši su u usporedbi s njihovim vrijednostima iz travnja 2023. te su iznosili 1,83% za kratkoročne i 1,37% za dugoročne. Riječ je o porastu od 0,21 i 0,87 postotnih bodova u posljednjih godinu dana za kratki, odnosno za dugi rok.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u travnju 2024. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale kredite u visini od 5,93%, što je blagi porast od 0,46 postotnih bodova u odnosu na godinu ranije. Najniži prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod stambenih kredita u visini od 3,76% s nešto većim porastom od 0,77 postotnih bodova u odnosu na travanj 2023. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa iznosio je 5,77%, a kod kredita po kreditnim karticama prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio je 4,54%.