Regulativa mora pratiti, ne gušiti financijske inovacije

Objavljeno: 26.11.2019.
Regulativa mora pratiti, ne gušiti financijske inovacije

Regulativa bi trebala biti pravednija, funkcionalnija i okrenuta budućnosti, istaknula je Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke u svom izlaganju na 8. godišnjoj konferenciji o financijskoj regulaciji (8th Annual EU Financial Regulation Conference) održanoj 7. studenoga 2019. u Briselu.

Mora se uzeti u obzir da su se pravila kojima se nadzire rad banaka promijenila, da se novac kreće brže nego prije te da se pojavljuju nove tehnologije i nove organizacije koje u drugi plan stavljaju banke, rekla je Drvar. Banke u tim uvjetima traže nove načine postizanja profitabilnosti te bi im trebalo omogućiti da uvode financijske inovacije.

Željela bih vidjeti sustav koji će te inovacije pratiti, a ne gušiti ih, naglasila je viceguvernerka Drvar.

Propisi kojima se regulira rad banaka često su direktive Europske unije koje se dalje prenese u nacionalno zakonodavstvo, te je, smatra Drvar, potrebna funkcionalnija regulativa koja se može primijeniti u cijeloj Europi. Okrenutost budućnosti uključuje digitalizaciju, a to se odnosi na cijeli proces, a ne samo na pretvaranje papira u digitalni oblik.

Banke se danas ne natječu u financijskim uslugama, već u tehnološkim rješenjima i tome se mora prilagoditi način rada supervizora.

Viceguvernerka Drvar sudjelovala je i na panelu Dosadašnja iskustva i budući izazovi – prioriteti novog zakonodavnog mandata, na kojem se posebno osvrnula na regulativu o sprječavanju pranja novca. Ključne su pravilne procedure postupanja u takvim slučajevima – koga kontaktirati kad se suočite s problemom pranja novca ili sumnjivih osoba i tvrtki. Tu je potrebna bolja povezanost, u smislu jasne regulative koju primjenjuju sve banke u Europi.

Na panelu koji je moderirao Jack Schickler (MLex Market Insight) sudjelovali su, uz viceguvernerku Drvar, Leena Mörttinen (Ministarstvo financija Finske), Thierry Philipponnat (Finance Watch) i Olivier Boutellis-Taft (Accountancy Europe).