Savjet HNB-a: Kupnja i prodaja vrijednosnih papira RH otvorena za mirovinske i investicijske fondove i društva za osiguranje

Objavljeno: 17.3.2020.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici donio Odluku o dopunama Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke kojom je omogućeno da u operacijama monetarne politike koje se provode kupnjom i prodajom državnih vrijednosnih papira kao druge ugovorne strane mogu sudjelovati i:

  • mirovinska društva sa sjedištem u RH koja su dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) za upravljanje mirovinskim fondovima
  • društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (tzv. UCITS fondovi) sa sjedištem u RH koja su od Hanfe dobila odobrenje za rad
  • društva za osiguranje sa sjedištem u RH koja su od Hanfe dobila odobrenje za rad i upisana su u sudski registar nadležnog suda.

Mirovinski i investicijski fondovi odnosno društva za osiguranje mogu sudjelovati u kupnji i prodaji vrijednosnih papira ako su financijski stabilni i ako ispunjavaju sve tehničke zahtjeve koje odredi HNB te ih o tome unaprijed obavijesti.

Reagiranjem na poremećaje u funkcioniranju tržišta prouzročene izbijanjem pandemije koronavirusa Hrvatska narodna banka proširila je krug potencijalnih sudionika u operacijama kupnje i prodaje vrijednosnih papira na navedene institucije s ciljem održavanja stabilnosti tržišta državnih vrijednosnih papira.