Savjet HNB-a ocijenit će opravdanost sanacije Glumina banke

Objavljeno: 22.7.1998.

Hrvatska narodna banka u srijedu je odobrila Glumina banci korištenje preostalog iznosa od ukupno odobrenih 200 milijuna kuna kredita za premošćivanje nelikvidnosti. Takva odluka središnje banke uslijedila je promptno nakon što je Glumina banka dala potrebna dodatna jamstva za vraćanje posuđenih sredstava, sukladno odredbama ugovora što ga je potpisala sa središnjom bankom prigodom odobrenja navedenoga kredita i Odluci Savjeta HNB-a o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti bankama nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke. Dok taj uvjet nije bio ispunjen, Glumina banka je imala pravo koristiti samo onaj dio kredita za koji je osigurala ugovorena jamstva.

Kao što je javnosti već poznato, Glumina banka opredijelila se za pokretanje postupka dobrovoljne sanacije, s čime se na svojoj sjednici 23. lipnja suglasio i Savjet Hrvatske narodne banke. To znači da je, prema važećim zakonskim odredbama, Glumina banka bila dužna dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci svoj vlastiti program sanacije i restrukturiranja do 24.srpnja. Ovaj dokument jučer je uručen središnjoj banci.

Dužnost je hrvatske središnje banke da predloženi program razmotri, te zatim ocijeni ekonomsku opravdanost sanacije. Zakonske odredbe nalažu da se pri razmatranju mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke ocijeni bilanca banke i njen vlastiti program sanacije, iznos njenih rizičnih plasmana, potencijalnih gubitaka i mogućnosti njihovog pokrivanja ili otpisa, kao i projekcija poslovanja banke nakon okončanja sanacijskog postupka. Ako je ocjena pozitivna, na prijedlog Hrvatske narodne banke odluku o sanaciji i restrukturiranju banke donosi Vlada Republike Hrvatske. Sanacijski postupak po toj odluci provodi Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kod koje su osigurani štedni ulozi građana u svim hrvatskim bankama i štedionicama (od početka ovoga mjeseca do iznosa od 100.000 kuna).

Imajući u vidu važeću zakonsku proceduru, Hrvatska narodna banka za sada se ne želi upuštati u javne prosudbe stanja u Glumina banci niti komentirati nastojanja uprave te poslovne banke za pronalaženje izlaza iz teškoća, uključujući i pregovore s možebitnim stranim ulagačima. Hrvatska narodna banka u ovom trenutku može iznijeti samo svoj načelni stav da se problemi u Glumina banci moraju riješiti na način koji će pridonijeti trajnoj stabilnosti hrvatskog financijskog sustava.