Savjet HNB-a: Odabrano najuspješnije likovno rješenje nacionalne strane Republike Hrvatske na kovanici od 1 eura

Objavljeno: 4.5.2022.
Savjet HNB-a: Odabrano najuspješnije likovno rješenje nacionalne strane Republike Hrvatske na kovanici od 1 eura

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici donio, na prijedlog Komisije za novac, Odluku o konačnom odabiru najuspješnijega likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu od 1 eura s motivom životinje kune sa šahovnicom u pozadini. Time je završen Otvoreni natječaj za izbor likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu od 1 eura s motivom životinje kune sa šahovnicom u pozadini koji je Hrvatska narodna banka objavila 14. veljače 2022.

Autori izabranoga najuspješnijeg likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu od 1 eura za motiv životinje kune sa šahovnicom u pozadini za naličje eurokovanice od 1 eura jesu Jagor Šunde, David Čemeljić i Fran Zekan. Pritom je Jagor Šunde autor idejnog rješenja u sklopu najuspješnijega likovnog rješenja, a David Čemeljić i Fran Zekan koautori su izvedbenog rješenja u sklopu najuspješnijega likovnog rješenja.  

Autor idejnog rješenja drugorangiranoga likovnog rješenja za naličje eurokovanice od 1 eura jest Borislav Ljubičić, a autor izvedbenog rješenja jest Sven Ljubičić.

Autorica idejnog i izvedbenog rješenja odabranoga trećerangiranog likovnog rješenja od 1 eura jest Meri Lucijeta Švragulja.

Autori prvorangiranoga likovnog rješenja nagrađeni su sa 70.000 kuna za idejno rješenje i 30.000 kuna za izvedbeno rješenje. Autori drugorangiranoga likovnog rješenja nagrađeni su sa 35.000 kuna za idejno rješenje i 25.000 kuna za izvedbeno rješenje, a autorica trećerangiranoga likovnog rješenja s 20.000 kuna za idejno rješenje i 20.000 kuna za izvedbeno rješenje.

Tijek natječaja

Od početka pa do krajnjeg roka dostave pošiljki, 4. ožujka 2022. do 15 sati, Hrvatska narodna banka zaprimila je ukupno 192 pošiljke likovnih rješenja od kojih je 135 razmatrano u prvom krugu Natječaja.

U prvom krugu Natječaja Komisija za odabir prijedloga likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu od 1 eura, sastavljena od uglednih hrvatskih umjetnika i znanstvenika: red. prof. art. Petar Barišić, dr. sc. Tomislav Bilić, red. prof. art. Tomislav Buntak, dr. sc. Dragan Damjanović, Tatijana Gareljić, Kažimir Hraste, Vatroslav Kuliš, Lazer Rok Lumezi i red. prof. art. Ante Rašić, odabrala je pet prijedloga likovnih rješenja bez dodijeljenog ranga te dostavila kao prijedlog Komisiji za novac Hrvatske narodne banke. Likovna rješenja sadržavala su idejno i izvedbeno rješenje.

U drugom krugu Natječaja Komisija za novac 11. travnja 2022. donijela je Odluku o odabiru najuspješnijega likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu od 1 eura.

Nakon donošenja Odluke Komisije za novac Hrvatska narodna banka dostavila je idejno rješenje najuspješnijega likovnog rješenja Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji i državama članicama čija je valuta euro. Svaka država članica čija je valuta euro mogla je, u roku od sedam dana od podnošenja prijedloga idejnog rješenja naličja eurokovanica, obrazloženim mišljenjem uložiti prigovor na dostavljeni prijedlog idejnog rješenja ako bi ocijenila da bi prijedlog mogao izazvati nepovoljne reakcije njezinih građana.

Hrvatska narodna banka zaprimila je 20. travnja 2022. obavijest Vijeća Europske unije o odobravanju dostavljenoga idejnog rješenja najuspješnijega likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu od 1 eura s motivom životinje kune sa šahovnicom u pozadini.

Nakon zaprimljene obavijesti Vijeća EU-a Komisija za novac je, uz već odabrano prvorangirano likovno rješenje, jednoglasno odabrala drugorangirano i trećerangirano likovno rješenje u trećem krugu Natječaja. Na prijedlog Komisije za novac Savjet HNB-a donio je 4. svibnja 2022. Odluku o konačnom odabiru.

Izrada optjecajnoga kovanog novca od 1 eura, kao i ostalih apoena s hrvatskom nacionalnom stranom, može započeti nakon Odluke Vijeća EU-a o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj.