Savjet HNB-a: Rast kreditne potražnje poduzeća

Objavljeno: 8.6.2022.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici raspravljao o tekućim gospodarskim i financijskim kretanjima i financijskoj stabilnosti, usvojio je Godišnje izvješće HNB-a za 2021. te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Rast realnog BDP-a znatno se ubrzao u prvom tromjesečju 2022., a raspoloživi statistički pokazatelji za početak drugog tromjesečja upućuju na neznatno slabiji intenzitet rasta u odnosu na početak godine. Rast zaposlenosti i nominalnih plaća također se usporio u odnosu na početak godine. Inflacija potrošačkih cijena ubrzala se sa 7,3% u ožujku na 9,4% u travnju, ponajviše zbog rasta doprinosa energije i hrane, pri čemu je vidljiva sve veća rasprostranjenost rasta cijena po skupinama proizvoda i usluga. Kratkoročni i dugoročni troškovi financiranja države nastavili su blago rasti i u svibnju, u skladu s kretanjima na globalnim financijskim tržištima. Pooštravanje uvjeta financiranja zasad se ne prelijeva na kamatne stope na kredite stanovništvu i poduzećima, koje su se u travnju blago smanjile.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) nastavili su se ubrzavati na godišnjoj razini s 5,0% u ožujku na 6,5% u travnju, ponajprije zbog snažnog povećanja plasmana nefinancijskim poduzećima, a manjim dijelom i bržeg rasta plasmana stanovništvu. Rast kreditne potražnje poduzeća vjerojatno je povezan s većim troškovima nabave uvoznih energenata i sirovina kao i s nastojanjem poduzeća da zaduživanjem uz postojeće povoljne uvjete preduhitre očekivani porast troškova zaduživanja.

Savjet HNB-a dao je suglasnost Nadzornom odboru Istarske kreditne banke Umag d.d. da Emanuela Vukadinović obavlja funkciju članice uprave te banke.