Savjet HNB-a: OTP banka dobila suglasnost za Société Générale – Splitsku banku

Objavljeno: 12.4.2017.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, Projekciju monetarne politike za razdoblje od 2017. do 2020. godine, kao i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u zadnjem tromjesečju 2016. godine.

Početkom 2017. ostvarena su nešto slabija gospodarska kretanja u usporedbi s krajem protekle godine. Smanjen je tako obujam industrijske proizvodnje i građevinskih radova, dok je trgovina stagnirala. Unatoč tome, nastavio se oporavak na tržištu rada, a i pouzdanje potrošača te poslovni optimizam zadržali su se na razmjerno visokim razinama. Trend povećavanja godišnje stope inflacije potrošačkih cijena nastavio se te je ona u veljači porasla na 1,4%. Uz održavanje stabilnosti tečaja kune prema euru, Hrvatska narodna banka je u prvom tromjesečju 2017. nastavila s ekspanzivnom monetarnom politikom, pri čemu je prosječni višak likvidnosti tijekom ožujka dosegnuo dosad najviše razine. Unatoč pogoršanju salda u posljednjem tromjesečju, u cijeloj 2016. zabilježen je znatan višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance, uz nastavak smanjenja inozemne zaduženosti. Snažna fiskalna konsolidacija i rast realne aktivnosti rezultirali su smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u na razinu od 84,2% na kraju 2016. godine.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a izdao je suglasnost OTP banci d.d. Zadar za stjecanje udjela koji čini sto posto kapitala Société Générale – Splitske banke d.d., Split. Uz to, Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Société Générale – Splitske banke d.d., Split, da predsjednik njene uprave postane Slaven Celić, a članovi uprave Balász Balogh i Balázs Olchváry.

Suglasnost Savjeta HNB-a dana je i za imenovanje Fikreta Kartala za člana uprave KentBank d.d., Zagreb.